คิ้วสเตนเลส แบบเหลี่ยม

   สร้างความโดดเด่น เหนือระดับ  ให้พื้นและผนังบ้านคุณด้วย คิ้วสเตนเลส เปี่ยมด้วยคุณสมบัติ คงทนแข็งแรง ไม่เป็นสนิม ทนต่อทุกสภาพอากาศ ความมันวาวมากกว่าอลูมิเนียม ดูแลรักษาง่ายด้วยเกรดสเตนเลส 304 ได้การรับรองจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะ และวัสดุแห่งชาติ (MTEC) คิ้วสแตนเลส

คิ้วสเตนเลสแบบเหลี่ยม

CS 122431

ความยาว 2.4 เมตร

CS 122431
ขนาด 1.2 ซม. x 2.4 ม.

CS 123031

ขนาด 1.2 ซม. x 3.0 ม.

เพิ่มเติม

คิ้วสเตนเลสแบบเหลี่ยม

CS 122426

ความยาว 2.4 เมตร

CS 122426
ขนาด 1.2 ซม. x 2.4 ม.

CS 123026

ขนาด 1.2 ซม. x 3.0 ม.

เพิ่มเติม

คิ้วสเตนเลสแบบเหลี่ยม

CS 122440

ความยาว 2.4 เมตร

CS 122440
ขนาด 1.2 ซม. x 2.4 ม.

เพิ่มเติม

คิ้วสเตนเลสแบบเหลี่ยม

CS 122441

ความยาว 2.4 เมตร

CS 122441
ขนาด 1.2 ซม. x 2.4 ม.

เพิ่มเติม

คิ้วสเตนเลสแบบเหลี่ยม

CS 122442

ความยาว 2.4 เมตร

CS 122442
ขนาด 1.2 ซม. x 2.4 ม.

เพิ่มเติม

คิ้วสเตเลสแบบเหลี่ยม

CS 142431

ความยาว 2.4 เมตร.

CS 142431
ขนาด 1.4 ซม. x 2.4 ม.

CS 143031
ขนาด 1.4 ซม. x 3.0 ม.

เพิ่มเติม

คิ้วสเตเลสแบบเหลี่ยม

CS 142426

ความยาว 2.4 เมตร.

CS 142426
ขนาด 1.4 ซม. x 2.4 ม.

CS 143026
ขนาด 1.4 ซม. x 3.0 ม.

เพิ่มเติม

คิ้วสเตเลสแบบเหลี่ยม

CS 142440

ความยาว 2.4 เมตร.

CS 142440
ขนาด 1.4 ซม. x 2.4 ม.

เพิ่มเติม

CS 142441
ขนาด 1.4 ซม. x 2.4 ม.

เพิ่มเติม

คิ้วสเตนเลสแบบเหลี่ยม

CS 142441

ความยาว 2.4 เมตร

คิ้วสเตเลสแบบเหลี่ยม

CS 142442

ความยาว 2.4 เมตร.

CS 142442
ขนาด 1.4 ซม. x 2.4 ม.

เพิ่มเติม

© 2023 by Napavas Product

  • image_1
  • f_logo_RGB-Hex-Blue_512
  • 2018_social_media_popular_app_logo_youtu
  • Pinterest
  • Instagram