About Us

DSC_5380-Edit.jpg

บริษัท นภวัส โปรดักส์ จำกัด เป็นบริษัทผลิตและจัดจำหน่าย วัสดุตกแต่งบ้าน จำพวก คิ้ว จมูกบันได กรุยเชิง บัวเชิงผนัง ด้วยวัสดุอลูมิเนียมและสเตนเลส ซึ่งสามารถใช้ได้กับ งานกระเบื้อง ไม้ ลามิเนต พรม หินธรรมชาติ เหมาะกับทุกสภาวะอากาศ เป็นตัวช่วยที่ดีให้กับช่างก่อสร้าง ผู้รับเหมา และสถาปนิก ในการจบงาน หรือเก็บความไม่เรียบร้อยของวัสดุต่างๆ

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2545 โดยคุณพรชัย พัฒนกุลไพศาล มีแนวความคิดที่จะพัฒนาและสร้างความแตกต่างจากสินค้าแบบเดิม จากวัตถุดิบพีวีซี ซึ่งมีข้อจำกัดในตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง อุณหภูมิ การอ่อนตัว และความคงทนที่น้อยกว่า โดยทำการเปลี่ยนเป็นวัสดุประเภทอลูมิเนียมและสแตนเลส เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต สินค้าแรกเริ่มที่ผลิตออกสู่ท้องตลาดคือ คิ้วและจมูกบันได และต่อมาได้พัฒนารูปแบบสินค้าเพิ่มเติม อาทิ กรุยเชิง บัวเชิง รองรับการตกแต่งบ้านที่หลากหลาย โดยมีสิทธิบัตรคุ้มครอง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้จำหน่าย รวมไปถึงลูกค้ามากว่า 15 ปี และเรายังเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง อีกด้วยเช่นกัน

Vision

Mission

ด้วยแนวคิดที่ต้องการพัฒนาวัสดุเพื่อใช้ตกแต่ง ทั้งภายในและนอกของอาคารพัก ที่อยู่อาศัย ด้วย

-

  • คิ้วกระเบื้อง

-

  • จมูกบันไดอลูมิเนียม

-

  • บัวเชิงผนังอลุมิเนียม

-

  • คิ้วอลูมิเนียม

-

  • กรุยเชิงอลูมิเนียม