คิ้วสเตนเลส แบบโค้ง

   สร้างความโดดเด่น เหนือระดับ  ให้พื้นและผนังบ้านคุณด้วย คิ้วสเตนเลส เปี่ยมด้วยคุณสมบัติ คงทนแข็งแรง ไม่เป็นสนิม ทนต่อทุกสภาพอากาศ ความมันวาวมากกว่าอลูมิเนียม ดูแลรักษาง่ายด้วยเกรดสเตนเลส 304 ได้การรับรองจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะ และวัสดุแห่งชาติ (MTEC) คิ้วสแตนเลส

คิ้วสเตนเลสแบบโค้ง

CS 122431-0

ความยาว 2.4 เมตร

CS 122431-0
ขนาด 1.2 ซม. x 2.4 ม.

CS 123031-0
ขนาด 1.2 ซม. x 3.0 ม.

เพิ่มเติม

คิ้วสเตนเลสแบบโค้ง

CS 122426-0

ความยาว 2.4 เมตร

CS 122426-0
ขนาด 1.2 ซม. x 2.4 ม.

CS 123026-0
ขนาด 1.2 ซม. x 3.0 ม.

เพิ่มเติม

คิ้วสเตนเลสแบบโค้ง

CS 122440-0

ความยาว 2.4 เมตร

CS 122440-0
ขนาด 1.2 ซม. x 2.4 ม.

เพิ่มเติม

CS 142431-0
ขนาด 1.4 ซม. x 2.4 ม.

CS 143031-0
ขนาด 1.4 ซม. x 3.0 ม.

เพิ่มเติม

คิ้วสเตนเลสแบบโค้ง

CS 142431-0

ความยาว 2.4 เมตร

คิ้วสเตเลสแบบโค้ง

CS 142426-0

ความยาว 2.4 เมตร

CS 142431-0
ขนาด 1.4 ซม. x 2.4 ม.

CS 143031-0
ขนาด 1.4 ซม. x 3.0 ม.

เพิ่มเติม

คิ้วสเตเลสแบบโค้ง

CS 142440-0

ความยาว 2.4 เมตร

CS 142440-0
ขนาด 1.4 ซม. x 2.4 ม.

เพิ่มเติม

คิ้วสเตนเลสแบบโค้ง

CS 122441-0

ความยาว 2.4 เมตร

CS 122441-0
ขนาด 1.2 ซม. x 2.4 ม.

เพิ่มเติม

คิ้วสเตเลสแบบโค้ง

CS 142441-0

ความยาว 2.4 เมตร

CS 142441-0
ขนาด 1.4 ซม. x 2.4 ม.

เพิ่มเติม

คิ้วสเตนเลสแบบโค้ง

CS 122442-0

ความยาว 2.4 เมตร

CS 122442-0
ขนาด 1.2 ซม. x 2.4 ม.

เพิ่มเติม

คิ้วสเตเลสแบบโค้ง

CS 142442-0

ความยาว 2.4 เมตร

CS 142442-0
ขนาด 1.4 ซม. x 2.4 ม.

เพิ่มเติม

© 2023 by Napavas Product

  • image_1
  • f_logo_RGB-Hex-Blue_512
  • 2018_social_media_popular_app_logo_youtu
  • Pinterest
  • Instagram