สินค้าสเตนเลสประดับคริสตัล

   สร้างความโดดเด่น เหนือระดับ  ให้พื้นและผนังบ้านคุณด้วย คิ้วสเตนเลสประดับคริสตัล เปี่ยมด้วยคุณสมบัติ คงทนแข็งแรง ไม่เป็นสนิม ทนต่อทุกสภาพอากาศ ความมันวาวมากกว่าอลูมิเนียม ดูแลรักษาง่ายด้วยเกรดสเตนเลส 304 ได้การรับรองจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะ และวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

กรุยเชิงประดับคริสตัล

CS 122431-C4

ขนาด 1.2 ซม. x 2.4 เมตร

กรุยเชิงประดับคริสตัล

BSC 102431-C

ขนาด 1.0 ซม. 2.4 เมตร

กรุยเชิงประดับคริสตัล

BSC 152431-C

ขนาด 1.5 ซม. 2.4 เมตร

กรุยเชิงประดับคริสตัล

BSC 252431-C

ขนาด 2.5ซม. 2.4 เมตร

กรุยเชิงประดับคริสตัล

BSC 402431-C

ขนาด 4.0 ซม. 2.4 เมตร

กรุยเชิงประดับคริสตัล

CS 122440-C4

ขนาด 1.2 ซม. x 2.4 เมตร

กรุยเชิงประดับคริสตัล

BSC 102440-C

ขนาด 1.0 ซม. 2.4 เมตร

กรุยเชิงประดับคริสตัล

BSC 152440-C

ขนาด 1.5 ซม. 2.4 เมตร

กรุยเชิงประดับคริสตัล

BSC 252440-C

ขนาด 2.5 ซม. x 2.4 เมตร

กรุยเชิงประดับคริสตัล

BSC 402440-C

ขนาด 4.0 ซม. 2.4 เมตร

กรุยเชิงประดับคริสตัล

CS 122441-C4

ขนาด 1.2 ซม. x 2.4 เมตร

กรุยเชิงประดับคริสตัล

BSC 102441-C

ขนาด 1.0 ซม. x 2.4 เมตร

กรุยเชิงประดับคริสตัล

BSC 152441-C

ขนาด 1.5 ซม. x 2.4 เมตร

กรุยเชิงประดับคริสตัล

BSC 252441-C

ขนาด 2.5 ซม. x 2.4 เมตร

กรุยเชิงประดับคริสตัล

BSC 402441-C

ขนาด 4.0 ซม. 2.4 เมตร

กรุยเชิงประดับคริสตัล

CS 122442-C4

ขนาด 1.2 ซม. x 2.4 เมตร

กรุยเชิงประดับคริสตัล

BSC 102442-C

ขนาด 1.0 ซม. x 2.4 เมตร

กรุยเชิงประดับคริสตัล

BSC 152442-C

ขนาด 1.5 ซม. x 2.4 เมตร

กรุยเชิงประดับคริสตัล

BSC 252442-C

ขนาด 2.5 ซม. x 2.4 เมตร

กรุยเชิงประดับคริสตัล

BSC 402442-C

ขนาด 4.0 ซม. 2.4 เมตร

กรุยเชิงประดับคริสตัล

 BSC 152431-C2

ขนาด 1.5 ซม. x 2.4 เมตร

กรุยเชิงประดับคริสตัล

 BSC 402431-C6

ขนาด 4.0 ซม. x 2.4 เมตร

© 2023 by Napavas Product

  • image_1
  • f_logo_RGB-Hex-Blue_512
  • 2018_social_media_popular_app_logo_youtu
  • Pinterest
  • Instagram