คิ้วพีวีซี และ จมูกบันไดพีวีซี

คิ้วพีวีซีแบบโค้ง

8 มม.jpg
PVC สีดำ

คิ้วพีวีซี
KP1-082001

ขนาด 8 มม. x 2.0 ม.

10 มม.jpg

คิ้วพีวีซี
KP1-082001

ขนาด 10 มม. x 2.0 ม.

คิ้วพีวีซีแบบเหลี่ยม

8 มม.jpg

คิ้วพีวีซี
KP2-102001

ขนาด 8 มม. x 2.0 ม.

10 มม.jpg

คิ้วพีวีซี
KP2-102001

ขนาด 10 มม. x 2.0 ม.

PVC สีขาว

คิ้วพีวีซี
KP1-082002

ขนาด 8 มม. x 2.0 ม.

คิ้วพีวีซี
KP2-102002

ขนาด 10 มม. x 2.0 ม.

คิ้วพีวีซี
KP2-082002

ขนาด 8 มม. x 2.0 ม.

คิ้วพีวีซี
KP2-102002

ขนาด 10 มม. x 2.0 ม.

PVC สีเทาอ่อน

คิ้วพีวีซี
KP2-102007

ขนาด 8 มม. x 2.0 ม.

คิ้วพีวีซี
KP1-102003

ขนาด 10 มม. x 2.0 ม.

คิ้วพีวีซี
KP2-082003

ขนาด 8 มม. x 2.0 ม.

คิ้วพีวีซี
KP2-102003

ขนาด 10 มม. x 2.0 ม.

PVC สีครีมอ่อน

คิ้วพีวีซี
KP1-082004

ขนาด 8 มม. x 2.0 ม.

คิ้วพีวีซี
KP1-102004

ขนาด 10 มม. x 2.0 ม.

PVC สีส้มอิฐ

คิ้วพีวีซี
KP1-082006

ขนาด 8 มม. x 2.0 ม.

คิ้วพีวีซี
KP1-102006

ขนาด 10 มม. x 2.0 ม.

PVC สีน้ำตาล

คิ้วพีวีซี
KP1-082007

ขนาด 8 มม. x 2.0 ม.

คิ้วพีวีซี
KP1-102007

ขนาด 10 มม. x 2.0 ม.

คิ้วพีวีซี
KP2-082004

ขนาด 8 มม. x 2.0 ม.

คิ้วพีวีซี
KP2-102004

ขนาด 10 มม. x 2.0 ม.

คิ้วพีวีซี
KP2-082006

ขนาด 8 มม. x 2.0 ม.

คิ้วพีวีซี
KP2-102006

ขนาด 10 มม. x 2.0 ม.

คิ้วพีวีซี
KP2-082007

ขนาด 8 มม. x 2.0 ม.

คิ้วพีวีซี
KP2-102007

ขนาด 10 มม. x 2.0 ม.

จมูกบันไดพีวีซี

38 มม.jpg
PVC สีดำ

จมูกบันไดพีวีซี
KP3-382001

ขนาด 38 มม. x 2.0 ม.

45 มม.jpg

จมูกบันไดพีวีซี
KP3-452001

ขนาด 45 มม. x 2.0 ม.

50 มม.jpg

จมูกบันไดพีวีซี
KP3-502001

ขนาด 50 มม. x 2.0 ม.

PVC สีขาว

จมูกบันไดพีวีซี
KP3-382002

ขนาด 38 มม. x 2.0 ม.

จมูกบันไดพีวีซี
KP3-452002

ขนาด 45 มม. x 2.0 ม.

จมูกบันไดพีวีซี
KP3-502002

ขนาด 50 มม. x 2.0 ม.

PVC สีเทาอ่อน

จมูกบันไดพีวีซี
KP3-382003

ขนาด 38 มม. x 2.0 ม.

จมูกบันไดพีวีซี
KP3-452003

ขนาด 45 มม. x 2.0 ม.

จมูกบันไดพีวีซี
KP3-502003

ขนาด 50 มม. x 2.0 ม.

PVC สีครีมอ่อน

จมูกบันไดพีวีซี
KP3-382004

ขนาด 38 มม. x 2.0 ม.

จมูกบันไดพีวีซี
KP3-452004

ขนาด 45 มม. x 2.0 ม.

จมูกบันไดพีวีซี
KP3-502004

ขนาด 50 มม. x 2.0 ม.

PVC สีส้มอิฐ

จมูกบันไดพีวีซี
KP3-382006

ขนาด 38 มม. x 2.0 ม.

จมูกบันไดพีวีซี
KP3-452006

ขนาด 45 มม. x 2.0 ม.

จมูกบันไดพีวีซี
KP3-502006

ขนาด 50 มม. x 2.0 ม.

PVC สีน้ำตาล

จมูกบันไดพีวีซี
KP3-382007

ขนาด 38 มม. x 2.0 ม.

จมูกบันไดพีวีซี
KP3-452007

ขนาด 45 มม. x 2.0 ม.

จมูกบันไดพีวีซี
KP3-502007

ขนาด 50 มม. x 2.0 ม.

เซี้ยมพีวีซี

PVC สีเทา

เซี้ยมพีวีซี
KP5-0620

ขนาด 7 มม. x 2.0 ม.