คิ้วสเตนเลส แบบเหลี่ยม

   สร้างความโดดเด่น เหนือระดับ  ให้พื้นและผนังบ้านคุณด้วย คิ้วสเตนเลส เปี่ยมด้วยคุณสมบัติ คงทนแข็งแรง ไม่เป็นสนิม ทนต่อทุกสภาพอากาศ ความมันวาวมากกว่าอลูมิเนียม ดูแลรักษาง่ายด้วยเกรดสเตนเลส 304 ได้การรับรองจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะ และวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

p12.jpg
Mirror Type

คิ้วสเตนเลสแบบเหลี่ยม

PS 122431

รหัสบุญถาวร 1030707

ความยาว 2.4 เมตร

PS 122431

รหัสบุญถาวร 1030707 
ขนาด 1.2 ซม. x 2.4 ม.

เพิ่มเติม

PS 123031

รหัสบุญถาวร 1061280 
ขนาด 1.2 ซม. x 3.0 ม.

p14.jpg

PS 142431
ขนาด 1.4 ซม. x 2.4 ม.

PS 143031
ขนาด 1.4 ซม. x 3.0 ม.

เพิ่มเติม

คิ้วสเตนเลสแบบเหลี่ยม

PS 142431

ความยาว 2.4 เมตร

Silver Hairline Color

PS 122426

ขนาด 1.2 ซม. x 2.4 ม.

PS 123026
ขนาด 1.2 ซม. x 3.0 ม.

เพิ่มเติม

คิ้วสเตนเลสแบบเหลี่ยม

PS 122426

ความยาว 2.4 เมตร

PS 142426
ขนาด 1.4 ซม. x 2.4 ม.

PS 143026
ขนาด 1.4 ซม. x 3.0 ม.

เพิ่มเติม

คิ้วสเตนเลสแบบเหลี่ยม

PS 142426

ความยาว 2.4 เมตร

Gold Color

คิ้วสเตนเลสแบบเหลี่ยม

PS 122440

รหัสบุญถาวร 1061279

ขนาด 1.2 ซม. x 2.4 ม.

คิ้วสเตนเลสแบบเหลี่ยม

PS 142440

ขนาด 1.4 ซม. x 2.4 ม.

Rosegold Color

คิ้วสเตนเลสแบบเหลี่ยม

PS 122441

รหัสบุญถาวร 1061278

ขนาด 1.2 ซม. x 2.4 ม.

คิ้วสเตนเลสแบบเหลี่ยม

PS 142441

ขนาด 1.4 ซม. x 2.4 ม.

Black Graphite Color

คิ้วสเตนเลสแบบเหลี่ยม

PS 122442

รหัสบุญถาวร 1061277

ขนาด 1.2 ซม. x 2.4 ม.

คิ้วสเตนเลสแบบเหลี่ยม

PS 142442

ขนาด 1.4 ซม. x 2.4 ม.