คิ้วสเตนเลส แบบโค้ง

   สร้างความโดดเด่น เหนือระดับ  ให้พื้นและผนังบ้านคุณด้วย คิ้วสเตนเลส เปี่ยมด้วยคุณสมบัติ คงทนแข็งแรง ไม่เป็นสนิม ทนต่อทุกสภาพอากาศ ความมันวาวมากกว่าอลูมิเนียม ดูแลรักษาง่ายด้วยเกรดสเตนเลส 304 ได้การรับรองจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะ และวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

p12.jpg
Mirror Type

คิ้วสเตนเลสแบบโค้ง

PS 122431-0

รหัสบุญถาวร 1061284

ความยาว 2.4 เมตร

PS 122431-0

รหัสบุญถาวร 1061284 
ขนาด 1.2 ซม. x 2.4 ม.

PS 123031-0
ขนาด 1.2 ซม. x 3.0 ม.

เพิ่มเติม

p14.jpg

PS 142431-0
ขนาด 1.4 ซม. x 2.4 ม.

PS 143031-0
ขนาด 1.4 ซม. x 3.0 ม.

เพิ่มเติม

คิ้วสเตนเลสแบบโค้ง

PS 142431-0

ความยาว 2.4 เมตร

Silver Hairline Color

PS 122426-0

ขนาด 1.2 ซม. x 2.4 ม.

PS 123026-0
ขนาด 1.2 ซม. x 3.0 ม.

เพิ่มเติม

คิ้วสเตนเลสแบบโค้ง

PS 122426-0

ความยาว 2.4 เมตร

PS 142426-0
ขนาด 1.4 ซม. x 2.4 ม.

PS 143026-0
ขนาด 1.4 ซม. x 3.0 ม.

เพิ่มเติม

คิ้วสเตนเลสแบบโค้ง

PS 142426-0

ความยาว 2.4 เมตร

Gold Color

คิ้วสเตนเลสแบบโค้ง

PS 122440-0

รหัสบุญถาวร 1061283

ขนาด 1.2 ซม. x 2.4 ม.

คิ้วสเตนเลสแบบโค้ง

PS 142440-0

ขนาด 1.4 ซม. x 2.4 ม.

คิ้วสเตนเลสแบบโค้ง

PS 122441-0

รหัสบุญถาวร 1061282

ขนาด 1.2 ซม. x 2.4 ม.

Rosegold Color

คิ้วสเตนเลสแบบโค้ง

PS 142441-0

ขนาด 1.4 ซม. x 2.4 ม.

Black Graphite Color

คิ้วสเตนเลสแบบโค้ง

PS 122442-0

รหัสบุญถาวร 1061281

ขนาด 1.2 ซม. x 2.4 ม.

คิ้วสเตนเลสแบบโค้ง

PS 142442-0

ขนาด 1.4 ซม. x 2.4 ม.