คิ้วสเตนเลส แบบโค้ง

   สร้างความโดดเด่นเหนือระดับ ให้พื้นและผนังบ้านคุณด้วยคิ้วสเตนเลส เปี่ยมด้วยคุณสมบัติ คงทนแข็งแรง ไม่เป็นสนิม ทนต่อทุกสภาพอากาศ ความมันวาวมากกว่าอลูมิเนียม ดูแลรักษาง่ายด้วยเกรดสเตนเลส 304 

12 mm.jpg
Mirror Type
PS 122431-0.jpg

เพิ่มเติม

PS 122431-0
รหัสบุญถาวร 1061284 
ขนาด 12 มม. x 2.4 ม.
PS 123031-0
ขนาด 12 มม. x 3.0 ม.

คิ้วสเตนเลส
แบบโค้ง

PS 122431-0
รหัสบุญถาวร 1061284
ความยาว 2.4 เมตร

14 mm.jpg
PS 142431-0.jpg

เพิ่มเติม

PS 142431-0
ขนาด 14 มม. x 2.4 ม.
PS 143031-0
ขนาด 14 มม. x 3.0 ม.

คิ้วสเตนเลส
แบบโค้ง

PS 142431-0
ความยาว 2.4 เมตร

Silver Hairline Color
PS 122426-0.jpg

เพิ่มเติม

PS 122426-0
ขนาด 12 มม. x 2.4 ม.
PS 123026-0
ขนาด 12 มม. x 3.0 ม.

คิ้วสเตนเลส
แบบโค้ง

PS 122426-0
ความยาว 2.4 เมตร

PS 142426-0.jpg

เพิ่มเติม

PS 142426-0
ขนาด 14 มม. x 2.4 ม.
PS 143026-0
ขนาด 14 มม. x 3.0 ม.

คิ้วสเตนเลส
แบบโค้ง

PS 142426-0
ความยาว 2.4 เมตร

PS 122440-0.jpg
Gold Color

คิ้วสเตนเลส
แบบโค้ง

PS 122440-0
รหัสบุญถาวร 1061283
ขนาด 12 มม. x 2.4 เมตร

PS 142440-0.jpg

คิ้วสเตนเลส
แบบโค้ง

PS 142440-0
ขนาด 14 มม. x 2.4 เมตร

PS 122441-0.jpg
Rosegold Color

คิ้วสเตนเลส
แบบโค้ง

PS 122441-0
รหัสบุญถาวร 1061282
ขนาด 12 มม. x 2.4 เมตร

PS 142441-0.jpg

คิ้วสเตนเลส
แบบโค้ง

PS 142441-0
ขนาด 14 มม. x 2.4 เมตร

PS 122442-0.jpg
Black Graphite Color

คิ้วสเตนเลส
แบบโค้ง

PS 122442-0
รหัสบุญถาวร 1061281
ขนาด 12 มม. x 2.4 เมตร

PS 142442-0.jpg

คิ้วสเตนเลส
แบบโค้ง

PS 142442-0
ขนาด 14 มม. x 2.4 เมตร