ฉากสเตนเลส

   หมดปัญหาเรื่องกระเบื้องแตกร้าว ด้วยฉากสเตนเลส ซึ่งจะช่วยปกป้องกระเบื้องจากการกระแทก เหมาะกับงานเสาที่ปูกระเบื้องและลืมติดตั้งคิ้วอลูมิเนียมหรือสเตนเลสด้วยคุณสมบัติเต็มประสิทธิภาพ ทนทานแข็งแรง ไม่เป็นสนิม ทนต่อทุกสภาพอากาศ

25 mm.jpg
V-Cut Mirror Type
ฉากสแตนเลส DP สีเงินเงา CSC252431.jpg

ฉากสเตนเลส
LSC 252431
รหัสบุญถาวร 1028740
ความยาว 2.4 เมตร

LSC 251231
รหัสบุญถาวร 1028738 
ขนาด 25 มม. x 1.2 ม.

เพิ่มเติม

LSC 252431
รหัสบุญถาวร 1028740 
ขนาด 25 มม. x 2.4 ม.

LSC 253031
รหัสบุญถาวร 1028724 
ขนาด 25 มม. x 3.0 ม.

V-Cut Silver Hairline
ฉากสแตนเลส DP สีเงินด้าน CSC252425.jpg

ฉากสเตนเลส
LSC 252425
รหัสบุญถาวร 1034900
ความยาว 2.4 เมตร

LSC251225
รหัสบุญถาวร 1034899 
ขนาด 25 มม. x 1.2 ม.

เพิ่มเติม

LSC 252425
รหัสบุญถาวร 1034900 
ขนาด 25 มม. x 2.4 ม.

LSC 253025
รหัสบุญถาวร 1034901 
ขนาด 25 มม. x 3.0 ม.

V-Cut 2B (Matt)
ฉากสแตนเลส DP สีเงินปัดลาย CSC252426.jpg

ฉากสเตนเลส
LSC 252426
รหัสบุญถาวร 1028739
ความยาว 2.4 เมตร

LSC 251226
รหัสบุญถาวร 1028734 
ขนาด 25 มม. x 1.2 ม.

เพิ่มเติม

LSC 252426
รหัสบุญถาวร 1028739 
ขนาด 25 มม. x 2.4 ม.

LSC 253026
รหัสบุญถาวร 1028723 
ขนาด 25 มม. x 3.0 ม.