คิ้วอลูมิเนียมตัดขอบ
และ จบขอบกระเบื้องยาง

   ผลิตภัณฑ์ใช้ในการเข้ามุมกระเบื้องยาง การติดตั้งคิ้วอลูมิเนียมนอกจากจะติดตั้งเพื่อความสวยงามแล้วยังช่วยจบขอบกระเบื้องยาง ตัดขอบ ให้จบงานได้อย่างเรียบร้อย นอกจากนี้ นภวัส โปรดักส์ ยังพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานรูปแบบต่างๆได้ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

5.8 mm.jpg
Aluminium Color

คิ้วอลูมิเนียม
จบขอบกระเบื้องยาง

PVT 5820
รหัสบุญถาวร 1088755
ขนาด 5.8 มม. x 2.0 ม.

6 mm.jpg

คิ้วอลูมิเนียม
ตัดขอบ

PSET 602000
รหัสบุญถาวร 1103865
ขนาด 6 มม. x 2.0 ม.