คิ้วอลูมิเนียมตัดขอบ และจบขอบกระเบื้องยาง

      ผลิตภัณฑ์ใช้ในการเข้ามุมกระเบื้องยาง การติดตั้งคิ้วอลูมิเนียมนอกจากจะติดตั้งเพื่อความสวยงามแล้วยังช่วยจบขอบกระเบื้องยาง ตัดขอบ ให้จบงานได้อย่างเรียบร้อย นอกจากนี้ นภวัส โปรดักส์ ยังพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานรูปแบบต่างๆได้ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

p5.8.jpg
Aluminium Color

คิ้วอลูมิเนียมจบขอบกระเบื้องยาง

PVT 5820

รหัสบุญถาวร 1088755

ขนาด 0.58 ซม. x 2.0 ม.

p6.jpg

คิ้วอลูมิเนียมตัดขอบ

PEST 602000

รหัสบุญถาวร 1103865

ขนาด 0.6 ซม. x 2.5 ม.