ตัวปิดมุมคิ้วอลูมิเนียม แบบเหลี่ยม

   เพื่อความสะดวกในการติดตั้งผลิตภัณฑ์ประเภทคิ้วอลูมิเนียม จาก นภวัส โปรดักส์ ได้พัฒนาให้การติดตั้งง่ายขึ้นและสวยงามกว่าการติดตั้งแบบเดิม มีทั้งแบบโค้งและเหลี่ยม คุณสมบัติไม่เป็นสนิม ทนทาน สีไม่ซีด สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

9 mm.jpg
Aluminium Color
ตัวปิดมุมอลูมิเนียม DP แบบเหลี่ยม  สีอลู

ตัวปิดมุมคิ้วอลูมิเนียม
แบบเหลี่ยม

PL 090
รหัสบุญถาวร 1004269
ขนาด 9 มม.

12 mm.jpg
ตัวปิดมุมอลูมิเนียม DP แบบเหลี่ยม  สีอลุ

ตัวปิดมุมคิ้วอลูมิเนียม
แบบเหลี่ยม

PL 120
รหัสบุญถาวร 1035390
ขนาด 12 มม.

14 mm.jpg
ตัวปิดมุมอลูมิเนียม DP แบบเหลี่ยม  สีอลุ

ตัวปิดมุมคิ้วอลูมิเนียม
แบบเหลี่ยม

PL 140
รหัสบุญถาวร 1004270
ขนาด 14 มม.

Silver Color

ตัวปิดมุมคิ้วอลูมิเนียม
แบบเหลี่ยม

PL 091
รหัสบุญถาวร 1004263
ขนาด 9 มม.

ตัวปิดมุมคิ้วอลูมิเนียม
แบบเหลี่ยม

PL 121
รหัสบุญถาวร 1033739
ขนาด 12 มม.

ตัวปิดมุมคิ้วอลูมิเนียม
แบบเหลี่ยม

PL 141
รหัสบุญถาวร 1004265
ขนาด 14 มม.

Gold Color
ตัวปิดมุมอลูมิเนียม DP แบบเหลี่ยม  สีทอง

ตัวปิดมุมคิ้วอลูมิเนียม
แบบเหลี่ยม

PL 092
รหัสบุญถาวร 1004264
ขนาด 9 มม.

ตัวปิดมุมอลูมิเนียม DP แบบเหลี่ยม  สีทอง

ตัวปิดมุมคิ้วอลูมิเนียม
แบบเหลี่ยม

PL 122
รหัสบุญถาวร 1035389
ขนาด 12 มม.

ตัวปิดมุมอลูมิเนียม DP แบบเหลี่ยม  สีทอง

ตัวปิดมุมคิ้วอลูมิเนียม
แบบเหลี่ยม

PL 142
รหัสบุญถาวร 1004266
ขนาด 14 มม.