จมูกบันไดอลูมิเนียม

   เหมาะสำหรับการตกแต่งขอบมุมใน สร้างความโดดเด่นให้กับ กระเบื้อง หินอ่อน หินแกรนิต หินขัด หรือไม้ลามิเนท ทดแทนกรุยเชิงแบบเดิมๆ ด้วยกรุยเชิงอลูมิเนียม พร้อมคุณสมบัติทนทาน สีไม่ซีด ไม่แตกร้าว ที่สำคัญไม่เป็นสนิม สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

40 mm.jpg
ALUMINIUM COLOR

เพิ่มเติม

NA 401210
รหัสบุญถาวร 70330
ขนาด 40 มม. x 1.2 ม.

จมูกบันไดอลูมิเนียม
NA 402010
รหัสบุญถาวร 70331
ความยาว 2.0 เมตร

NA 401510
รหัสบุญถาวร 116384
ขนาด 40 มม. x 1.5 ม.
NA 402010
รหัสบุญถาวร 70331
ขนาด 40 มม. x 2.0 ม.
NA 402510
รหัสบุญถาวร 116389
ขนาด 40 มม. x 2.5 ม.
NA 404010
รหัสบุญถาวร 70332
ขนาด 40 มม. x 4.0 ม.
NA 406010
รหัสบุญถาวร 70333
ขนาด 40 มม. x 6.0 ม.
50 mm.jpg

เพิ่มเติม

NA 501210
รหัสบุญถาวร 57624
ขนาด 50 มม. x 1.2 ม.

จมูกบันไดอลูมิเนียม
NA 502010
รหัสบุญถาวร 59632
ความยาว 2.0 เมตร

NA 501510
รหัสบุญถาวร 11638
ขนาด 50 มม. x 1.5 ม.
NA 502010
รหัสบุญถาวร 59632
ขนาด 50 มม. x 2.0 ม.
NA 502510
รหัสบุญถาวร 116387
ขนาด 50 มม. x 2.5 ม.
NA 504010
รหัสบุญถาวร 70334
ขนาด 50 มม. x 4.0 ม.
NA 506010
รหัสบุญถาวร 70335
ขนาด 50 มม. x 6.0 ม.
SILVER HAIRLINE COLOR

เพิ่มเติม

NAC 401220
รหัสบุญถาวร 74203
ขนาด 40 มม. x 1.2 ม.

จมูกบันไดอลูมิเนียม
NAC 402020
รหัสบุญถาวร 74204
ความยาว 2.0 เมตร

NAC 401520
รหัสบุญถาวร 116386
ขนาด 40 มม. x 1.5 ม.
NAC 402020
รหัสบุญถาวร 74204
ขนาด 40 มม. x 2.0 ม.

เพิ่มเติม

NAC 501220
รหัสบุญถาวร 74201
ขนาด 50 มม. x 1.2 ม.

จมูกบันไดอลูมิเนียม
NAC 502020
รหัสบุญถาวร 74202
ความยาว 2.0 เมตร

NAC 501520
รหัสบุญถาวร 116385
ขนาด 50 มม. x 1.5 ม.
NAC 502020
รหัสบุญถาวร 74202
ขนาด 50 มม. x 2.0 ม.
POWDER COAT / DARK GREY

เพิ่มเติม

NPP 401202
รหัสบุญถาวร 1034890
ขนาด 40 มม. x 1.2 ม.

จมูกบันไดอลูมิเนียม
NPP 402002
รหัสบุญถาวร 1035002
ความยาว 2.0 เมตร

NPP 402002
รหัสบุญถาวร 1035002
ขนาด 40 มม. x 2.0 ม.

เพิ่มเติม

NPP 501202
รหัสบุญถาวร 1034908
ขนาด 50 มม. x 1.2 ม.

จมูกบันไดอลูมิเนียม
NPP 502002
รหัสบุญถาวร 1035043
ความยาว 2.0 เมตร

NAC 502002
รหัสบุญถาวร 1035043
ขนาด 50 มม. x 2.0 ม.
POWDER COAT / DARK BROWN

เพิ่มเติม

NPP 401203
รหัสบุญถาวร 1034891
ขนาด 40 มม. x 1.2 ม.

จมูกบันไดอลูมิเนียม
NPP 402003
รหัสบุญถาวร 1034907
ความยาว 2.0 เมตร

NPP 402003
รหัสบุญถาวร 1034907
ขนาด 40 มม. x 2.0 ม.