จมูกบันไดอลูมิเนียม

   เหมาะสำหรับการตกแต่งขอบมุมใน สร้างความโดดเด่นให้กับ กระเบื้อง หินอ่อน หินแกรนิต หินขัด หรือไม้ลามิเนท ทดแทนกรุยเชิงแบบเดิมๆ ด้วยกรุยเชิงอลูมิเนียม พร้อมคุณสมบัติ ทนทาน สีไม่ซีด ไม่แตกร้าว ที่สำคัญไม่เป็นสนิม สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

p40.jpg
ALUMINIUM COLOR

จมูกบันไดอลูมิเนียม

NA 402010

รหัสบุญถาวร 70331

ความยาว 2.0 เมตร

เพิ่มเติม

NA 401210 

รหัสบุญถาวร 70330

ขนาด 4.0 ซม. x 1.2 ม.

NA 401510 

รหัสบุญถาวร 116384

ขนาด 4.0 ซม. x 1.5 ม.

NA 402010 

รหัสบุญถาวร 70331

ขนาด 4.0 ซม. x 2.0 ม.

NA 402510 

รหัสบุญถาวร 116389

ขนาด 4.0 ซม. x 2.5 ม.

NA 404010 

รหัสบุญถาวร 70332

ขนาด 4.0 ซม. x 4.0 ม.

NA 406010 

รหัสบุญถาวร 70333

ขนาด 4.0 ซม. x 6.0 ม.

SILVER HAIRLINE COLOR

จมูกบันไดอลูมิเนียม

NAC 402020

รหัสบุญถาวร 74204

ความยาว 2.0 เมตร

เพิ่มเติม

NAC 401220 

รหัสบุญถาวร 74203

ขนาด 4.0 ซม. x 1.2 ม.

NAC 401520 

รหัสบุญถาวร 116386

ขนาด 4.0 ซม. x 1.5 ม.

NAC 402020 

รหัสบุญถาวร 74204

ขนาด 4.0 ซม. x 2.0 ม.

POWDER COAT / DARK GREY

จมูกบันไดอลูมิเนียม

NPP 402002

รหัสบุญถาวร 1035002

ความยาว 2.0 เมตร

เพิ่มเติม

NPP 401202 

รหัสบุญถาวร 1034890

ขนาด 4.0 ซม. x 1.2 ม.

NPP 40200 

รหัสบุญถาวร 1035002

ขนาด 4.0 ซม. x 2.0 ม.

POWDER COAT / DARK BROWN

จมูกบันไดอลูมิเนียม

NPP 402003

รหัสบุญถาวร 1034907

ความยาว 2.0 เมตร

เพิ่มเติม

NPP 401203 

รหัสบุญถาวร 1034891

ขนาด 4.0 ซม. x 1.2 ม.

NPP 402003 

รหัสบุญถาวร 1034907

ขนาด 4.0 ซม. x 2.0 ม.

METALLIC / BLACK

จมูกบันไดอลูมิเนียม

NPM 402004

รหัสบุญถาวร 1034995

ขนาด 4.0 ซม. x 2.0 เมตร

p50.jpg

จมูกบันไดอลูมิเนียม

NA 502010

รหัสบุญถาวร 59632

ความยาว 2.0 เมตร

เพิ่มเติม

NA 501210 

รหัสบุญถาวร 57624

ขนาด 5.0 ซม. x 1.2 ม.

NA 501510 

รหัสบุญถาวร 116388

ขนาด 5.0 ซม. x 1.5 ม.

NA 502010 

รหัสบุญถาวร 59632

ขนาด 5.0 ซม. x 2.0 ม.

NA 502510 

รหัสบุญถาวร 116387

ขนาด 5.0 ซม. x 2.5 ม.

NA 504010 

รหัสบุญถาวร 70334

ขนาด 5.0 ซม. x 4.0 ม.

NA 506010 

รหัสบุญถาวร 70335

ขนาด 5.0 ซม. x 6.0 ม.

จมูกบันไดอลูมิเนียม

NAC 502020

รหัสบุญถาวร 74202

ความยาว 2.0 เมตร

เพิ่มเติม

NAC 501220 

รหัสบุญถาวร 74201

ขนาด 5.0 ซม. x 1.2 ม.

NAC 501520 

รหัสบุญถาวร 116385

ขนาด 5.0 ซม. x 1.5 ม.

NAC 502020 

รหัสบุญถาวร 74202

ขนาด 5.0 ซม. x 2.0 ม.

จมูกบันไดอลูมิเนียม

NPP 502002

รหัสบุญถาวร 1035034

ความยาว 2.0 เมตร

เพิ่มเติม

NPP 501202 

รหัสบุญถาวร 1034908

ขนาด 5.0 ซม. x 1.2 ม.

NPP 502002 

รหัสบุญถาวร 1035043

ขนาด 5.0 ซม. x 2.0 ม.

จมูกบันไดอลูมิเนียม

NPP 502003

รหัสบุญถาวร 1034997

ความยาว 2.0 เมตร

เพิ่มเติม

NPP 501203 

รหัสบุญถาวร 1034996

ขนาด 5.0 ซม. x 1.2 ม.

NPP 502003 

รหัสบุญถาวร 1034997

ขนาด 5.0 ซม. x 2.0 ม.

จมูกบันไดอลูมิเนียม

NPM 502004

รหัสบุญถาวร 1034903

ความยาว 2.0 เมตร

เพิ่มเติม

NPM 501204 

รหัสบุญถาวร 1034902

ขนาด 5.0 ซม. x 1.2 ม.

NPM 502004 

รหัสบุญถาวร 1034903

ขนาด 5.0 ซม. x 2.0 ม.

ALUMINIUM HIGHGLOSS