คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม 

      ผลิตภัณฑ์ใช้ในการเข้ามุมกระเบื้อง หรือวัสดุอื่นๆ เช่น หินแกรนิต, หินอ่อน, งานซีเมนต์เปลือย และงานไม้ลามิเนท การติดตั้งคิ้วอลูมิเนียมนอกจากจะติดตั้งเพื่อความสวยงามแล้วยังช่วยป้องกันการแตกร้าวของวัสดุจากการกระแทกได้อีกด้วย นอกจากนี้ นภวัส โปรดักส์ ยังพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานรูปแบบต่างๆได้ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

p6.jpg
p9.jpg
p12.jpg
p14.jpg
Aluminium Color

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

PA 602011

รหัสบุญถาวร 53880

ขนาด 0.6 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

PA 902011

รหัสบุญถาวร 53881

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

PA 122011

รหัสบุญถาวร 1012904

ขนาด 1.2 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

PA 142011

รหัสบุญถาวร 70337

ขนาด 1.4 ซม. x 2.0 ม.

Silver Color

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

PA 602021

รหัสบุญถาวร 55897

ขนาด 0.6 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

PA 902021

รหัสบุญถาวร 55898

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

PA 122021

รหัสบุญถาวร 1012903

ขนาด 1.2 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

PA 142021

รหัสบุญถาวร 70339

ขนาด 1.4 ซม. x 2.0 ม.

Gold Color

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

PA 602031

รหัสบุญถาวร 55893

ขนาด 0.6 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

PA 902031

รหัสบุญถาวร 55894

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

PA 122031

รหัสบุญถาวร 1012902

ขนาด 1.2 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

PA 142031

รหัสบุญถาวร 70341

ขนาด 1.4 ซม. x 2.0 ม.

Sand Silver Color

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

PAS 602021

รหัสบุญถาวร 70343

ขนาด 0.6 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

PAS 902021

รหัสบุญถาวร 70347

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

PAS 122021

รหัสบุญถาวร 1014483

ขนาด 1.2 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

PAS 142021

รหัสบุญถาวร 70350

ขนาด 1.4 ซม. x 2.0 ม.

Sand Gold Color

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

PAG 602031

รหัสบุญถาวร 70345

ขนาด 0.6 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

PAG 902031

รหัสบุญถาวร 70349

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

PAG 122031

รหัสบุญถาวร 1014475

ขนาด 1.2 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

PAG 142031

รหัสบุญถาวร 70351

ขนาด 1.4 ซม. x 2.0 ม.

Bronze Color

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

PAB 602031

รหัสบุญถาวร 97857

ขนาด 0.6 ซม. x 2.0 ม.