คิ้วอลูมิเนียม แบบเหลี่ยม 

   ผลิตภัณฑ์ใช้ในการเข้ามุมกระเบื้อง หรือวัสดุอื่นๆ เช่น หินแกรนิต, หินอ่อน, งานซีเมนต์เปลือย และงานไม้ลามิเนท การติดตั้งคิ้วอลูมิเนียมนอกจากจะติดตั้ง เพื่อความสวยงามแล้วยังช่วยป้องกันการแตกร้าวของวัสดุจากการกระแทกได้อีกด้วย นอกจากนี้ นภวัส โปรดักส์ ยังพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานรูปแบบต่างๆได้ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

6 mm.jpg
Aluminium Color

คิ้วอลูมิเนียม
แบบเหลี่ยม

PA 602011
รหัสบุญถาวร 53880
ขนาด 6 มม. x 2.0 ม.

Silver Color

คิ้วอลูมิเนียม
แบบเหลี่ยม

PA 602021
รหัสบุญถาวร 55897
ขนาด 6 มม. x 2.0 ม.

Gold Color

คิ้วอลูมิเนียม
แบบเหลี่ยม

PA 602031
รหัสบุญถาวร 55893
ขนาด 6 มม. x 2.0 ม.

Silver Sand Color

คิ้วอลูมิเนียม
แบบเหลี่ยม

PAS 602021
รหัสบุญถาวร 70343
ขนาด 6 มม. x 2.0 ม.

Gold Sand Color

คิ้วอลูมิเนียม
แบบเหลี่ยม

PAG 602031
รหัสบุญถาวร 70345
ขนาด 6 มม. x 2.0 ม.

Bronze Color

คิ้วอลูมิเนียม
แบบเหลี่ยม

PAB 602031
รหัสบุญถาวร 97857
ขนาด 6 มม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียม
แบบเหลี่ยม

PAC 602031
รหัสบุญถาวร 1014463
ขนาด 6 มม. x 2.0 ม.

Copper Color
Aluminium Highgloss Color
Goldbeige Highgloss Color

คิ้วอลูมิเนียม
แบบเหลี่ยม

PAGB 602031
รหัสบุญถาวร 1014470
ขนาด 6 มม. x 2.0 ม.

Oak Highgloss Color

คิ้วอลูมิเนียม
แบบเหลี่ยม

PAO 602031
รหัสบุญถาวร 1014479
ขนาด 6 มม. x 2.0 ม.

Black Highgloss Color
Silver Hairline Color
9 mm.jpg

คิ้วอลูมิเนียม
แบบเหลี่ยม

PA 902011
รหัสบุญถาวร 53881
ขนาด 9 มม. x 2.0 ม.

12 mm.jpg

คิ้วอลูมิเนียม
แบบเหลี่ยม

PA 122011
รหัสบุญถาวร 1012904
ขนาด 12 มม. x 2.0 ม.

14 mm.jpg

คิ้วอลูมิเนียม
แบบเหลี่ยม

PA 142011
รหัสบุญถาวร 70337
ขนาด 14 มม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียม
แบบเหลี่ยม

PA 902021
รหัสบุญถาวร 55898
ขนาด 9 มม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียม
แบบเหลี่ยม

PA 122021
รหัสบุญถาวร 1012903
ขนาด 12 มม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียม
แบบเหลี่ยม

PA 142021
รหัสบุญถาวร 70339
ขนาด 14 มม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียม
แบบเหลี่ยม

PA 902031
รหัสบุญถาวร 55894
ขนาด 9 มม. x 2.0 ม.