คิ้วอลูมิเนียมจบขอบกระเบื้องยาง

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเข้ามุมกระเบื้องยางในการติดตั้งคิ้วอลูมิเนียม นอกจากจะติดตั้งเพื่อความสวยงามแล้วยัง ช่วยจบขอบกระเบื้องยางให้จบงานได้อย่างเรียบร้อย นอกจากนี้ นภวัส โปรดักส์ ยังพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานรูปแบบต่างๆได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

คิ้วอลูมิเนียมจบขอบ
แบบโค้ง

ความยาว 2.0 เมตร

3มม.jpg
3มม. คิ้วตัดขอบจบขอบโค้ง Home.jpg

คิ้วอลูมิเนียมจบขอบ
แบบเหลี่ยม
ความยาว 2.0 เมตร

3มม.jpg
3มม. คิ้วตัดขอบจบขอบเหลี่ยม Home.jpg