คิ้วอลูมิเนียมจบขอบกระเบื้องยาง

   ผลิตภัณฑ์ใช้ในการเข้ามุมกระเบื้องยางการติดตั้งคิ้วอลูมิเนียมนอกจากจะติดตั้งเพื่อความสวยงามแล้วยัง ช่วยจบขอบกระเบื้องยางให้จบงานได้อย่างเรียบร้อย นอกจากนี้ นภวัส โปรดักส์ ยังพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานรูปแบบต่างๆได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

3มม.jpg

คิ้วอลูมิเนียม
จบขอบกระเบื้องยาง

แบบโค้ง
TA 30
ขนาด 3 มม. x 2.0 ม.

TA 30.jpg
Aluminium Color
3มม.jpg

คิ้วอลูมิเนียม
จบขอบกระเบื้องยาง

แบบเหลี่ยม
TA 31
ขนาด 3 มม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียม
จบขอบกระเบื้องยาง

แบบโค้ง
TAS 30
ขนาด 3 มม. x 2.0 ม.

TAS 30.jpg
Silver Color

คิ้วอลูมิเนียม
จบขอบกระเบื้องยาง

แบบเหลี่ยม
TAS 31
ขนาด 3 มม. x 2.0 ม.