top of page

คิ้วอลูมิเนียมจบขอบกระเบื้องยาง

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเข้ามุมกระเบื้องยางในการติดตั้งคิ้วอลูมิเนียม นอกจากจะติดตั้งเพื่อความสวยงามแล้วยัง ช่วยจบขอบกระเบื้องยางให้จบงานได้อย่างเรียบร้อย นอกจากนี้ นภวัส โปรดักส์ ยังพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานรูปแบบต่างๆได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

3มม.jpg

คิ้วอลูมิเนียมจบขอบกระเบื้องยางแบบโค้ง
ความยาวมาตรฐาน 2.0 เมตร

3มม.jpg

คิ้วอลูมิเนียมจบขอบกระเบื้องยางแบบเหลี่ยม
ความยาวมาตรฐาน 2.0 เมตร

bottom of page