เส้นแบ่งแนวอลูมิเนียม

   เหมาะกับงาน พื้นซีเมนต์ขัดมัน, พื้นหินขัด หรือพื้นผิวไร้รอยต่อต่างๆ เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆ คน เส้นแบ่งแนวอลูมิเนียมจะ ช่วยป้องกันการแตกร้าวของการทำพื้นดังกล่าวได้เป็นอย่างดี หรือปกปิดรอยต่อระหว่างพรม ก็สามารถใช้สินค้าของเราชนิดนี้ได้

10 mm.jpg
Aluminium Color

เส้นแบ่งแนว
อลูมิเนียม

HA2-A 1020
ความยาว 2.0 เมตร

เพิ่มเติม

HA2-A 1020
ขนาด 10 มม. x 2.0 ม.
HA2-A 1040
ขนาด 10 มม. x 4.0 ม.
Silver Color

เส้นแบ่งแนว
อลูมิเนียม

HA2-S 1020
ขนาด 10 มม. x 2.0 เมตร

Gold Color

เส้นแบ่งแนว
อลูมิเนียม

HA2-G 1020
ขนาด 10 มม. x 2.0 เมตร

Black Color

เส้นแบ่งแนว
อลูมิเนียม

HA2-B 1020
ความยาว 2.0 เมตร

เพิ่มเติม

HA2-B 1020
ขนาด 10 มม. x 2.0 ม.
HA2-B 1040
ขนาด 10 มม. x 4.0 ม.