คิ้วอลูมิเนียม แบบเหลี่ยม

   ผลิตภัณฑ์ใช้ในการเข้ามุมกระเบื้อง หรือวัสดุอื่นๆ เช่น หินแกรนิต, หินอ่อน, งานซีเมนต์เปลือย และงานไม้ลามิเนท การติดตั้งคิ้วอลูมิเนียมนอกจากจะติดตั้งเพื่อความสวยงามแล้วยังช่วยป้องกันการแตกร้าวของวัสดุจากการกระแทกได้อีกด้วย นอกจากนี้ นภวัส โปรดักส์ ยังพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานรูปแบบต่างๆได้ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

คิ้ว 9 mm.jpg
Aluminium Color

คิ้วอลูมิเนียม
แบบเหลี่ยม

TA 91
ขนาด 9 มม. x 2.0 ม.

Silver Color

คิ้วอลูมิเนียม
แบบเหลี่ยม

TAS 91
ขนาด 9 มม. x 2.0 ม.

Silver Hairline Color

คิ้วอลูมิเนียม
แบบเหลี่ยม

TASHL 91
ขนาด 9 มม. x 2.0 ม.

Gold Color

คิ้วอลูมิเนียม
แบบเหลี่ยม

TAG 91
ขนาด 9 มม. x 2.0 ม.

Copper Color

คิ้วอลูมิเนียม
แบบเหลี่ยม

TAC 91
ขนาด 9 มม. x 2.0 ม.

Oak Color

คิ้วอลูมิเนียม
แบบเหลี่ยม

TAO 91
ขนาด 9 มม. x 2.0 ม.

Red Oak Color

คิ้วอลูมิเนียม
แบบเหลี่ยม

TAD 91
ขนาด 9 มม. x 2.0 ม.

Orange Copper Color

คิ้วอลูมิเนียม
แบบเหลี่ยม

TAOC 91
ขนาด 9 มม. x 2.0 ม.

Violet Color

คิ้วอลูมิเนียม
แบบเหลี่ยม

TAV 91
ขนาด 9 มม. x 2.0 ม.

Red Color

คิ้วอลูมิเนียม
แบบเหลี่ยม

TAR 91
ขนาด 9 มม. x 2.0 ม.

Black Color

คิ้วอลูมิเนียม
แบบเหลี่ยม

TAB 91
ขนาด 9 มม. x 2.0 ม.

Black (Matt) Color

คิ้วอลูมิเนียม
แบบเหลี่ยม

TAMB 91
ขนาด 9 มม. x 2.0 ม.

Wood Mood - White Beech Color
Wood Mood - Red Oak Color
Wood Mood - Golgen Teak Color
คิ้ว 13 mm.jpg

คิ้วอลูมิเนียม
แบบเหลี่ยม

TA 131
ขนาด 13 มม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียม
แบบเหลี่ยม

TAS 131
ขนาด 13 มม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียม
แบบเหลี่ยม

TASHL 131
ขนาด 13 มม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียม
แบบเหลี่ยม

TAG 131
ขนาด 13 มม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียม
แบบเหลี่ยม

TAC 131
ขนาด 13 มม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียม
แบบเหลี่ยม

TAO 131
ขนาด 13 มม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียม
แบบเหลี่ยม

TAD 131
ขนาด 13 มม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียม
แบบเหลี่ยม

TAOC 131
ขนาด 13 มม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียม
แบบเหลี่ยม

TAV 131
ขนาด 13 มม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียม
แบบเหลี่ยม

TAR 131
ขนาด 13 มม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียม
แบบเหลี่ยม

TAB 131
ขนาด 13 มม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียม
แบบเหลี่ยม

TAMB 131
ขนาด 13 มม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียม
แบบเหลี่ยม

TAW1-131
ขนาด 13 มม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียม
แบบเหลี่ยม

TAW2-131
ขนาด 13 มม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียม
แบบเหลี่ยม

TAW3-131
ขนาด 13 มม. x 2.0 ม.