คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

      ผลิตภัณฑ์ใช้ในการเข้ามุมกระเบื้อง หรือวัสดุอื่นๆ เช่น หินแกรนิต, หินอ่อน, งานซีเมนต์เปลือย และงานไม้ลามิเนท การติดตั้งคิ้วอลูมิเนียมนอกจากจะติดตั้งเพื่อความสวยงามแล้วยังช่วยป้องกันการแตกร้าวของวัสดุจากการกระแทกได้อีกด้วย นอกจากนี้ นภวัส โปรดักส์ ยังพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานรูปแบบต่างๆได้ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

9 h.jpg
Aluminium Color

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

TA 91

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 ม.

13.jpg

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

TA 131

ขนาด 1.3 ซม. x 2.0 ม.

Silver Color

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

TAS 91

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

TAS 131

ขนาด 1.3 ซม. x 2.0 ม.

Silver Hairline Color

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

TASHL 91

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

TASHL 131

ขนาด 1.3 ซม. x 2.0 ม.

Gold Color

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

TAG 91

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

TAG 131

ขนาด 1.3 ซม. x 2.0 ม.

Copper Color

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

TAC 91

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

TAC 131

ขนาด 1.3 ซม. x 2.0 ม.

Oak Color

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

TAO 91

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

TAO 131

ขนาด 1.3 ซม. x 2.0 ม.

Red Oak Color

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

TAD 91

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

TAD 131

ขนาด 1.3 ซม. x 2.0 ม.

Orange Copper Color

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

TAOC 91

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

TAOC 131

ขนาด 1.3 ซม. x 2.0 ม.

Violet Color

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

TAV 91

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

TAV 131

ขนาด 1.3 ซม. x 2.0 ม.

Red Color

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

TAR 91

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

TAR 131

ขนาด 1.3 ซม. x 2.0 ม.

Black Color

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

TAB 91

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

TAB 131

ขนาด 1.3 ซม. x 2.0 ม.

Black (Matt) Color

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

TAMB 91

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

TAMB 131

ขนาด 1.3 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

TAW1-131

ขนาด 1.3 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

TAW2-131

ขนาด 1.3 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

TAW3-131

ขนาด 1.3 ซม. x 2.0 ม.