คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง 

      ผลิตภัณฑ์ใช้ในการเข้ามุมกระเบื้อง หรือวัสดุอื่นๆ เช่น หินแกรนิต, หินอ่อน, งานซีเมนต์เปลือย และงานไม้ลามิเนท การติดตั้งคิ้วอลูมิเนียมนอกจากจะติดตั้งเพื่อความสวยงามแล้วยังช่วยป้องกันการแตกร้าวของวัสดุจากการกระแทกได้อีกด้วย นอกจากนี้ นภวัส โปรดักส์ ยังพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานรูปแบบต่างๆได้ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

9 h.jpg
13.jpg
Aluminium Color

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

TA 90

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

TA 130

ขนาด 1.3 ซม. x 2.0 ม.

Silver Color

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

TAS 90

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

TAS 130

ขนาด 1.3 ซม. x 2.0 ม.

Silver Hairline Color

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

TASHL 90

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

TASHL 130

ขนาด 1.3 ซม. x 2.0 ม.

Gold Color

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

TAG 90

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

TAG 130

ขนาด 1.3 ซม. x 2.0 ม.

Bronze Color

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

TAC 90

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

TAC 130

ขนาด 1.3 ซม. x 2.0 ม.

Oak Color

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

TAO 90

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

TAO 130

ขนาด 1.3 ซม. x 2.0 ม.

Red Oak Color

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

TAD 90

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

TAD 130

ขนาด 1.3 ซม. x 2.0 ม.

Orange Copper Color

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

TAOC 90

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

TAOC 130

ขนาด 1.3 ซม. x 2.0 ม.

Violet Color

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

TAV 90

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

TAV 130

ขนาด 1.3 ซม. x 2.0 ม.

Red Color

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

TAR 90

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

TAR 130

ขนาด 1.3 ซม. x 2.0 ม.

Black Color

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

TAB 90

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

TAB 130

ขนาด 1.3 ซม. x 2.0 ม.

Black (Matt) Color

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

TAMB 90

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

TAMB 130

ขนาด 1.3 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

TAW1-130

ขนาด 1.3 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

TAW2-130

ขนาด 1.3 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

TAW3-130

ขนาด 1.3 ซม. x 2.0 ม.