คิ้วอลูมิเนียม แบบโค้ง 

   ผลิตภัณฑ์ใช้ในการเข้ามุมกระเบื้อง หรือวัสดุอื่นๆ เช่น หินแกรนิต, หินอ่อน, งานซีเมนต์เปลือย และงานไม้ลามิเนท การติดตั้งคิ้วอลูมิเนียมนอกจากจะติดตั้งเพื่อความสวยงามแล้วยังช่วยป้องกันการแตกร้าวของวัสดุจากการกระแทกได้อีกด้วย นอกจากนี้ นภวัส โปรดักส์ ยังพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานรูปแบบต่างๆได้ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

คิ้ว 9 mm.jpg
Aluminium Color

คิ้วอลูมิเนียม
แบบโค้ง

TA 90
ขนาด 9 มม. x 2.0 ม.

Silver Color

คิ้วอลูมิเนียม
แบบโค้ง

TAS 90
ขนาด 9 มม. x 2.0 ม.

Silver Hairline Color

คิ้วอลูมิเนียม
แบบโค้ง

TASHL 90
ขนาด 9 มม. x 2.0 ม.

Gold Color

คิ้วอลูมิเนียม
แบบโค้ง

TAG 90
ขนาด 9 มม. x 2.0 ม.

Bronze Color

คิ้วอลูมิเนียม
แบบโค้ง

TAC 90
ขนาด 9 มม. x 2.0 ม.

Oak Color

คิ้วอลูมิเนียม
แบบโค้ง

TAO 90
ขนาด 9 มม. x 2.0 ม.

Red Oak Color

คิ้วอลูมิเนียม
แบบโค้ง

TAD 90
ขนาด 9 มม. x 2.0 ม.

Orange Copper Color

คิ้วอลูมิเนียม
แบบโค้ง

TAOC 90
ขนาด 9 มม. x 2.0 ม.

Violet Color

คิ้วอลูมิเนียม
แบบโค้ง

TAV 90
ขนาด 9 มม. x 2.0 ม.

Red Color

คิ้วอลูมิเนียม
แบบโค้ง

TAR 90
ขนาด 9 มม. x 2.0 ม.

Black Color

คิ้วอลูมิเนียม
แบบโค้ง

TAB 90
ขนาด 9 มม. x 2.0 ม.

Black (Matt) Color

คิ้วอลูมิเนียม
แบบโค้ง

TAMB 90
ขนาด 9 มม. x 2.0 ม.

Wood Mood - White Beech Color
Wood Mood - Red Oak Color
Wood Mood - Golden Teak Color
คิ้ว 13 mm.jpg

คิ้วอลูมิเนียม
แบบโค้ง

TA 130
ขนาด 13 มม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียม
แบบโค้ง

TAS 130
ขนาด 13 มม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียม
แบบโค้ง

TASHL 130
ขนาด 13 มม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียม
แบบโค้ง

TAG 130
ขนาด 13 มม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียม
แบบโค้ง

TAC 130
ขนาด 13 มม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียม
แบบโค้ง

TAO 130
ขนาด 13 มม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียม
แบบโค้ง

TAD 130
ขนาด 13 มม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียม
แบบโค้ง

TAOC 130
ขนาด 13 มม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียม
แบบโค้ง

TAV 130
ขนาด 13 มม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียม
แบบโค้ง

TAR 130
ขนาด 13 มม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียม
แบบโค้ง

TAB 130
ขนาด 13 มม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียม
แบบโค้ง

TAMB 130
ขนาด 13 มม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียม
แบบโค้ง

TAW1-130
ขนาด 13 มม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียม
แบบโค้ง

TAW2-130
ขนาด 13 มม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียม
แบบโค้ง

TAW3-130
ขนาด 13 มม. x 2.0 ม.