กรุยเชิงอลูมิเนียม 

   กรุยเชิงอลูมิเนียม เหมาะสำหรับการตกแต่งผนังและพื้นบ้าน สร้างความโดดเด่นให้กับ กระเบื้อง หินอ่อน หินแกรนิต หินขัด หรือไม้ลามิเนท ทดแทนกรุยเชิงแบบเดิมๆ ด้วยกรุยเชิงอลูมิเนียม พร้อมคุณสมบัติ ทนทาน สีไม่ซีด ไม่แตกร้าว ที่สำคัญไม่เป็นสนิม สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

10 mm.jpg
Aluminium Color

กรุยเชิงอลูมิเนียม
TBA 1020

ขนาด 10 มม. x 2.0 ม.

15 mm..jpg

กรุยเชิงอลูมิเนียม
TBA 1520
ขนาด 15 มม. x 2.0 ม.

20 mm.jpg

กรุยเชิงอลูมิเนียม
TBA 2020
ขนาด 20 มม. x 2.0 ม.

25 mm.jpg

กรุยเชิงอลูมิเนียม
TBA 2520
ขนาด 25 มม. x 2.0 ม.

40 mm.jpg

กรุยเชิงอลูมิเนียม
TBA 40
ขนาด 40 มม. x 2.0 ม.

40 mm.jpg

กรุยเชิงอลูมิเนียม
TBA 41
ขนาด 40 มม. x 2.0 ม.

Silver Color

กรุยเชิงอลูมิเนียม
TBS 1020
ขนาด 10 มม. x 2.0 ม.

กรุยเชิงอลูมิเนียม
TBS 1520
ขนาด 15 มม. x 2.0 ม.

กรุยเชิงอลูมิเนียม
TBS 2020
ขนาด 20 มม. x 2.0 ม.

กรุยเชิงอลูมิเนียม
TBS 2520
ขนาด 25 มม. x 2.0 ม.

กรุยเชิงอลูมิเนียม
TBS 40
ขนาด 40 มม. x 2.0 ม.

กรุยเชิงอลูมิเนียม
TBS 41
ขนาด 40 มม. x 2.0 ม.

Gold Color

กรุยเชิงอลูมิเนียม
TBG 1020
ขนาด 10 มม. x 2.0 ม.

กรุยเชิงอลูมิเนียม
TBG 1520
ขนาด 15 มม. x 2.0 ม.

กรุยเชิงอลูมิเนียม
TBG 2020
ขนาด 20 มม. x 2.0 ม.

กรุยเชิงอลูมิเนียม
TBG 2520
ขนาด 25 มม. x 2.0 ม.

กรุยเชิงอลูมิเนียม
TBG 40
ขนาด 40 มม. x 2.0 ม.

กรุยเชิงอลูมิเนียม
TBG 41
ขนาด 40 มม. x 2.0 ม.

Silver Hairline Color

กรุยเชิงอลูมิเนียม
TBSHL 1020
ขนาด 10 มม. x 2.0 ม.

กรุยเชิงอลูมิเนียม
TBSHL 1520
ขนาด 15 มม. x 2.0 ม.

เพิ่มเติม

TBSHL 2020
ขนาด 20 มม. x 2.0 ม.
TBSHL 2025
ขนาด 20 มม. x 2.5 ม.

กรุยเชิงอลูมิเนียม
TBSHL 2020
ขนาด 20 มม. x 2.0 ม.

กรุยเชิงอลูมิเนียม
TBSHL 2520
ขนาด 25 มม. x 2.0 ม.

Gold Hairline Color

กรุยเชิงอลูมิเนียม
TBGHL 1020
ขนาด 10 มม. x 2.0 ม.

กรุยเชิงอลูมิเนียม
TBGHL 1520
ขนาด 15 มม. x 2.0 ม.

เพิ่มเติม

TBGHL 2020
ขนาด 20 มม. x 2.0 ม.
TBGHL 2025
ขนาด 20 มม. x 2.5 ม.

กรุยเชิงอลูมิเนียม
TBGHL 2020
ขนาด 20 มม. x 2.0 ม.

กรุยเชิงอลูมิเนียม
TBGHL 2520
ขนาด 25 มม. x 2.0 ม.

Black (Matt) Color

กรุยเชิงอลูมิเนียม
TBMB 1020
ขนาด 10 มม. x 2.0 ม.

กรุยเชิงอลูมิเนียม
TBMB 1520
ขนาด 15 มม. x 2.0 ม.

Red Oak Color

กรุยเชิงอลูมิเนียม
TBMB 2520
ขนาด 25 มม. x 2.0 ม.

กรุยเชิงอลูมิเนียม
TBD 40
ขนาด 40 มม. x 2.0 ม.

กรุยเชิงอลูมิเนียม
TBD 41
ขนาด 40 มม. x 2.0 ม.

Copper Color

กรุยเชิงอลูมิเนียม
TBC 40
ขนาด 40 มม. x 2.0 ม.

กรุยเชิงอลูมิเนียม
TBC 41
ขนาด 40 มม. x 2.0 ม.