สินค้ากราฟฟิคอะโนไดซ์

   ด้วยเทคโนโลยีการชุบสี ทำงานร่วมกับการออกแบบผ่านคอมพิวเตอร์ สามารถสร้างสรรค์ลายต่างๆบนสินค้าอลูมิเนียม อาทิ คิ้วอลูมิเนียม กรุยเชิง และ บัวเชิงผนัง

DGC-1220-01
DGC-1420-01
DGB 1220-01
DGB 4020-01
DGSK 1020-01
DGC-1220-02
DGC-1420-02
DGB 1220-02
DGB 4020-02
DGSK 1020-02
DGC-1220-03
DGC-1420-03
DGB 1220-03
DGB 4020-03
DGSK 1020-03
DGC-1220-04
DGC-1420-04
DGB 1220-04
DGB 4020-04
DGSK 1020-04
DGC-1220-05
DGC-1420-05
DGB 1220-05
DGB 4020-05
DGSK 1020-05
Show More

© 2023 by Napavas Product

  • image_1
  • f_logo_RGB-Hex-Blue_512
  • 2018_social_media_popular_app_logo_youtu
  • Pinterest
  • Instagram