คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม 

      ผลิตภัณฑ์ใช้ในการเข้ามุมกระเบื้อง หรือวัสดุอื่นๆ เช่น หินแกรนิต, หินอ่อน, งานซีเมนต์เปลือย และงานไม้ลามิเนท การติดตั้งคิ้วอลูมิเนียมนอกจากจะติดตั้งเพื่อความสวยงามแล้วยังช่วยป้องกันการแตกร้าวของวัสดุจากการกระแทกได้อีกด้วย นอกจากนี้ นภวัส โปรดักส์ ยังพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานรูปแบบต่างๆได้ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

CA 702001

ขนาด 0.7 ซม. x 2.0 เมตร

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

CA 902001

ความยาว 2.0 เมตร

เพิ่มเติม

CA 902001

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 ม.

CA 902501

ขนาด 0.9 ซม. x 2.5 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

CA 122001

ความยาว 2.0 เมตร

เพิ่มเติม

CA 122001

ขนาด 1.2 ซม. x 2.0 ม.

CA 122501

ขนาด 1.2 ซม. x 2.5 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

CA 142001

ความยาว 2.0 เมตร

เพิ่มเติม

CA 142001

ขนาด 1.4 ซม. x 2.0 ม.

CA 142501

ขนาด 1.4 ซม. x 2.5 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

CA 702011

ขนาด 0.7 ซม. x 2.0 เมตร

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

CA 902011

ความยาว 2.0 เมตร

เพิ่มเติม

CA 902011

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 ม.

CA 902511

ขนาด 0.9 ซม. x 2.5 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

CA 122011

ความยาว 2.0 เมตร

เพิ่มเติม

CA 122011

ขนาด 1.2 ซม. x 2.0 ม.

CA 122511

ขนาด 1.2 ซม. x 2.5 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

CA 142011

ความยาว 2.0 เมตร

เพิ่มเติม

CA 142011

ขนาด 1.4 ซม. x 2.0 ม.

CA 142511

ขนาด 1.4 ซม. x 2.5 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

CA 702021

ขนาด 0.7 ซม. x 2.0 เมตร

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

CA 902021

ความยาว 2.0 เมตร

เพิ่มเติม

CA 902021

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 ม.

CA 902521

ขนาด 0.9 ซม. x 2.5 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

CA 122021

ความยาว 2.0 เมตร

เพิ่มเติม

CA 122021

ขนาด 1.2 ซม. x 2.0 ม.

CA 122521

ขนาด 1.2 ซม. x 2.5 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

CA 142021

ความยาว 2.0 เมตร

เพิ่มเติม

CA 142021

ขนาด 1.4 ซม. x 2.0 ม.

CA 142521

ขนาด 1.4 ซม. x 2.5 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

CAS 702011

ขนาด 0.7 ซม. x 2.0 เมตร

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

CAS 902011

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 เมตร

คิิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

CAS 122011

ขนาด 1.2 ซม. x 2.0 เมตร

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

CAS 142011

ขนาด 1.4 ซม. x 2.0 เมตร

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

CAG 702021

ขนาด 0.7 ซม. x 2.0 เมตร

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

CAG 902021

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 เมตร

คิิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

CAG 122021

ขนาด 1.2 ซม. x 2.0 เมตร

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

CAG 142021

ขนาด 1.4 ซม. x 2.0 เมตร

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

CA 702031

ขนาด 0.7 ซม. x 2.0 เมตร

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

CA 902031

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 เมตร

คิิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

CA 122031

ขนาด 1.2 ซม. x 2.0 เมตร

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

CA 142031

ขนาด 1.4 ซม. x 2.0 เมตร

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

CAHG 902001

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 เมตร

คิิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

CAHG 122001

ขนาด 1.2 ซม. x 2.0 เมตร

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

CAHG 142001

ขนาด 1.4 ซม. x 2.0 เมตร

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

CAGB 902031

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 เมตร

คิิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

CAGB 122031

ขนาด 1.2 ซม. x 2.0 เมตร

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

CAGB 142031

ขนาด 1.4 ซม. x 2.0 เมตร

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

CAO 902031

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 เมตร

คิิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

CAO 122031

ขนาด 1.2 ซม. x 2.0 เมตร

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

CAO 142031

ขนาด 1.4 ซม. x 2.0 เมตร

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

CABL 902041

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 เมตร

คิิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

CABL 122041

ขนาด 1.2 ซม. x 2.0 เมตร

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

CABL 142041

ขนาด 1.4 ซม. x 2.0 เมตร

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

CA 9020-101

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 เมตร

คิิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

CA 1220-101

ขนาด 1.2 ซม. x 2.0 เมตร

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

CA 9020-111

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 เมตร

คิิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

CA 1220-111

ขนาด 1.2 ซม. x 2.0 เมตร

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

CA 9020-121

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 เมตร

คิิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

CA 1220-121

ขนาด 1.2 ซม. x 2.0 เมตร

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

CA 9020-131

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 เมตร

คิิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

CA 1220-131

ขนาด 1.2 ซม. x 2.0 เมตร

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

CAHL 902011

ความยาว 2.0 เมตร

เพิ่มเติม

CAHL 902011

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 ม.

CAHL 902511

ขนาด 0.9 ซม. x 2.5 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

CAHL 122011

ความยาว 2.0 เมตร

เพิ่มเติม

CAHL 122011

ขนาด 1.2 ซม. x 2.0 ม.

CAHL 122511

ขนาด 1.2 ซม. x 2.5 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

CAHL 142011

ความยาว 2.0 เมตร

เพิ่มเติม

CAHL 142011

ขนาด 1.4 ซม. x 2.0 ม.

CAHL 142511

ขนาด 1.4 ซม. x 2.5 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CAC 902011

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 เมตร

คิิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CAC 122011

ขนาด 1.2 ซม. x 2.0 เมตร

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CAC 142011

ขนาด 1.4 ซม. x 2.0 เมตร

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CAC 902021

ขนาด