สินค้ากราฟฟิคอะโนไดซ์

   ด้วยเทคโนโลยีการชุบสี ทำงานร่วมกับการออกแบบผ่านคอมพิวเตอร์ สามารถสร้างสรรค์ลายต่างๆบนสินค้าอลูมิเนียม อาทิ คิ้วอลูมิเนียม กรุยเชิง และ บัวเชิงผนัง

PGC 1220-01
PGC 1420-01
PGB 1220-01
PGB 4020-01
PGSK 1020-01
PGC 1220-02
PGC 1420-02
PGB 1220-02
PGB 4020-02
PGSK 1020-02
PGC 1220-03
PGC 1420-03
PGB 1220-03
PGB 4020-03
PGSK 1020-03
PGC 1220-04
PGC 1420-04
PGB 1220-04
PGB 4020-04
PGSK 1020-04
PGC 1220-05
PGC 1420-05
PGB 1220-05
PGB 4020-05
PGSK 1020-05
Show More

© 2023 by Napavas Product

  • image_1
  • f_logo_RGB-Hex-Blue_512
  • 2018_social_media_popular_app_logo_youtu
  • Pinterest
  • Instagram