สินค้ากราฟฟิคอะโนไดซ์

   ด้วยเทคโนโลยีการชุบสี ทำงานร่วมกับการออกแบบผ่านคอมพิวเตอร์ สามารถสร้างสรรค์ลายต่างๆบนสินค้าอลูมิเนียม อาทิ คิ้วอลูมิเนียม กรุยเชิง และ บัวเชิงผนัง

p12.jpg
MAROC

สินค้ากราฟฟิคอะโนโดซ์

PGC 1220-01

รหัสบุญถาวร 1056673

ขนาด 1.2 ซม. x 2.0 เมตร

p14.jpg

สินค้ากราฟฟิคอะโนโดซ์

PGC 1420-01

รหัสบุญถาวร 1056680

ขนาด 1.4 ซม. x 2.0 เมตร

p12.jpg

สินค้ากราฟฟิคอะโนโดซ์

PGB 1220-01

รหัสบุญถาวร 1056683

ขนาด 1.2 ซม. x 2.0 เมตร

p40.jpg

สินค้ากราฟฟิคอะโนโดซ์

PGB 4020-01

รหัสบุญถาวร 1056688

ขนาด 4.0 ซม. x 2.0 เมตร

p100.jpg

สินค้ากราฟฟิคอะโนโดซ์

PGSK 1020-01

ขนาด 10 ซม. x 2.0 เมตร

BOUQUET

สินค้ากราฟฟิคอะโนโดซ์

PGC 1220-02

รหัสบุญถาวร 1056674

ขนาด 1.2 ซม. x 2.0 เมตร

สินค้ากราฟฟิคอะโนโดซ์

PGC 1420-02

รหัสบุญถาวร 1056676

ขนาด 1.4 ซม. x 2.0 เมตร

สินค้ากราฟฟิคอะโนโดซ์

PGB 1220-02

รหัสบุญถาวร 1056684

ขนาด 1.2 ซม. x 2.0 เมตร

สินค้ากราฟฟิคอะโนโดซ์

PGB 4020-02

รหัสบุญถาวร 1056689

ขนาด 4.0 ซม. x 2.0 เมตร

สินค้ากราฟฟิคอะโนโดซ์

PGSK 1020-02

ขนาด 10 ซม. x 2.0 เมตร

ROSETTE

สินค้ากราฟฟิคอะโนโดซ์

PGC 1220-03

รหัสบุญถาวร 1056675

ขนาด 1.2 ซม. x 2.0 เมตร

สินค้ากราฟฟิคอะโนโดซ์

PGC 1420-03

รหัสบุญถาวร 1056677

ขนาด 1.4 ซม. x 2.0 เมตร

สินค้ากราฟฟิคอะโนโดซ์

PGB 1220-03

รหัสบุญถาวร 1056685

ขนาด 1.2 ซม. x 2.0 เมตร

สินค้ากราฟฟิคอะโนโดซ์

PGB 4020-03

รหัสบุญถาวร 1056690

ขนาด 4.0 ซม. x 2.0 เมตร

สินค้ากราฟฟิคอะโนโดซ์

PGSK 1020-03

ขนาด 10 ซม. x 2.0 เมตร

TRIANGLE

สินค้ากราฟฟิคอะโนโดซ์

PGC 1220-04

รหัสบุญถาวร 1056678

ขนาด 1.2 ซม. x 2.0 เมตร

สินค้ากราฟฟิคอะโนโดซ์

PGC 1420-04

รหัสบุญถาวร 1056681

ขนาด 1.4 ซม. x 2.0 เมตร

สินค้ากราฟฟิคอะโนโดซ์

PGB 1220-04

รหัสบุญถาวร 1056686

ขนาด 1.2 ซม. x 2.0 เมตร

สินค้ากราฟฟิคอะโนโดซ์

PGB 4020-04

รหัสบุญถาวร 1056691

ขนาด 4.0 ซม. x 2.0 เมตร

สินค้ากราฟฟิคอะโนโดซ์

PGSK 1020-04

ขนาด 10 ซม. x 2.0 เมตร

SANDHILL

สินค้ากราฟฟิคอะโนโดซ์

PGC 1220-05

รหัสบุญถาวร 1056679

ขนาด 1.2 ซม. x 2.0 เมตร

สินค้ากราฟฟิคอะโนโดซ์

PGC 1420-05

รหัสบุญถาวร 1056682

ขนาด 1.4 ซม. x 2.0 เมตร

สินค้ากราฟฟิคอะโนโดซ์

PGB 1220-05

รหัสบุญถาวร 1056687

ขนาด 1.2 ซม. x 2.0 เมตร

สินค้ากราฟฟิคอะโนโดซ์

PGB 4020-05

รหัสบุญถาวร 1056692

ขนาด 4.0 ซม. x 2.0 เมตร

สินค้ากราฟฟิคอะโนโดซ์

PGSK 1020-05

ขนาด 10 ซม. x 2.0 เมตร