สินค้ากราฟฟิคอะโนไดซ์

   ด้วยเทคโนโลยีการชุบสี ทำงานร่วมกับการออกแบบผ่านคอมพิวเตอร์ สามารถสร้างสรรค์ลายต่างๆบนสินค้าอลูมิเนียม อาทิ คิ้วอลูมิเนียม กรุยเชิง และ บัวเชิงผนัง

12 mm.jpg
MAROC
DGC-1220-01.jpg

คิ้วอลูมิเนียม
กราฟฟิคอะโนโดซ์

PGC 1220-01
รหัสบุญถาวร 1056673
ขนาด 12 มม. x 2.0 ม.

14 mm.jpg
DGC-1420-01.jpg

คิ้วอลูมิเนียม
กราฟฟิคอะโนโดซ์

PGC 1420-01
รหัสบุญถาวร 1056680
ขนาด 14 มม. x 2.0 ม.

12 mm.jpg
PGB 1220-01.jpg

กรุยเชิงอลูมิเนียม
กราฟฟิคอะโนโดซ์

PGB 1220-01
รหัสบุญถาวร 1056683
ขนาด 12 มม. x 2.0 ม.

40 mm.jpg
PGB 4020-01.jpg

กรุยเชิงอลูมิเนียม
กราฟฟิคอะโนโดซ์

PGB 4020-01
รหัสบุญถาวร 1056688
ขนาด 40 มม. x 2.0 ม.

100 mm.jpg
PGSK 1020-01.jpg

บัวเชิงผนังอลูมิเนียม
กราฟฟิคอะโนโดซ์

PGSK 1020-01
ขนาด 100 มม. x 2.0 ม.

BOUQUET
DGC-1220-02.jpg

คิ้วอลูมิเนียม
กราฟฟิคอะโนโดซ์

PGC 1220-02
รหัสบุญถาวร 1056674
ขนาด 12 มม. x 2.0 ม.

DGC-1420-02.jpg

คิ้วอลูมิเนียม
กราฟฟิคอะโนโดซ์

PGC 1420-02
รหัสบุญถาวร 1056676
ขนาด 14 มม. x 2.0 ม.

PGB 1220-02.jpg

กรุยเชิงอลูมิเนียม
กราฟฟิคอะโนโดซ์

PGB 1220-02
รหัสบุญถาวร 1056684
ขนาด 12 มม. x 2.0 ม.

PGB 4020-02.jpg

กรุยเชิงอลูมิเนียม
กราฟฟิคอะโนโดซ์

PGB 4020-02
รหัสบุญถาวร 1056689
ขนาด 40 มม. x 2.0 ม.

PGSK 1020-02.jpg

บัวเชิงผนังอลูมิเนียม
กราฟฟิคอะโนโดซ์

PGSK 1020-02
ขนาด 100 มม. x 2.0 ม.

ROSETTE
DGC-1220-03.jpg

คิ้วอลูมิเนียม
กราฟฟิคอะโนโดซ์

PGC 1220-03
รหัสบุญถาวร 1056675
ขนาด 12 มม. x 2.0 ม.

DGC-1420-03.jpg

คิ้วอลูมิเนียม
กราฟฟิคอะโนโดซ์

PGC 1420-03
รหัสบุญถาวร 1056677
ขนาด 14 มม. x 2.0 ม.

PGB 1220-03.jpg

กรุยเชิงอลูมิเนียม
กราฟฟิคอะโนโดซ์

PGB 1220-03
รหัสบุญถาวร 1056685
ขนาด 12 มม. x 2.0 ม.

PGB 4020-03.jpg

กรุยเชิงอลูมิเนียม
กราฟฟิคอะโนโดซ์

PGB 4020-03
รหัสบุญถาวร 1056690
ขนาด 40 มม. x 2.0 ม.

PGSK 1020-03.jpg

บัวเชิงผนังอลูมิเนียม
กราฟฟิคอะโนโดซ์

PGSK 1020-03
ขนาด 100 มม. x 2.0 ม.

TRIANGLE
DGC-1220-04.jpg

คิ้วอลูมิเนียม
กราฟฟิคอะโนโดซ์

PGC 1220-04
รหัสบุญถาวร 1056678
ขนาด 12 มม. x 2.0 ม.

DGC-1420-04.jpg

คิ้วอลูมิเนียม
กราฟฟิคอะโนโดซ์

PGC 1420-04
รหัสบุญถาวร 1056681
ขนาด 14 มม. x 2.0 ม
.

PGB 1220-04.jpg

กรุยเชิงอลูมิเนียม
กราฟฟิคอะโนโดซ์

PGB 1220-04
รหัสบุญถาวร 1056686
ขนาด 12 มม. x 2.0 ม.

PGB 4020-04.jpg

กรุยเชิงอลูมิเนียม
กราฟฟิคอะโนโดซ์

PGB 4020-04
รหัสบุญถาวร 1056691
ขนาด 40 มม. x 2.0 ม.

PGSK 1020-04.jpg

บัวเชิงผนังอลูมิเนียม
กราฟฟิคอะโนโดซ์

PGSK 1020-04
ขนาด 100 มม. x 2.0 ม.

SANDHILL
DGC-1220-05.jpg

คิ้วอลูมิเนียม
กราฟฟิคอะโนโดซ์

PGC 1220-05
รหัสบุญถาวร 1056679
ขนาด 12 มม. x 2.0 ม.

DGC-1420-05.jpg

คิ้วอลูมิเนียม
กราฟฟิคอะโนโดซ์

PGC 1420-05
รหัสบุญถาวร 1056682
ขนาด 14 มม. x 2.0 ม.

PGB 1220-05.jpg

กรุยเชิงอลูมิเนียม
กราฟฟิคอะโนโดซ์

PGB 1220-05
รหัสบุญถาวร 1056687
ขนาด 12 มม. x 2.0 ม.

PGB 4020-05.jpg

กรุยเชิงอลูมิิเนียม
กราฟฟิคอะโนโดซ์

PGB 4020-05
รหัสบุญถาวร 1056692
ขนาด 40 มม. x 2.0 ม.

PGSK 1020-05.jpg

บัวเชิงผนังอลูมิเนียม
กราฟฟิคอะโนโดซ์

PGSK 1020-05
ขนาด 100 มม. x 2.0 ม.