คิ้วอลูมิเนียมมุมฉากใน 

   ผลิตภัณฑ์ใช้ในการเข้ามุมกระเบื้อง หรือวัสดุอื่นๆ เช่น หินแกรนิต, หินอ่อน, งานซีเมนต์เปลือย และงานไม้ลามิเนท การติดตั้งคิ้วอลูมิเนียมนอกจากจะติดตั้งเพื่อความสวยงามแล้วยังช่วยป้องกันการแตกร้าวของวัสดุจากการกระแทกได้อีกด้วย นอกจากนี้ นภวัส โปรดักส์ ยังพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานรูปแบบต่างๆได้ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

10 mm.jpg
Aluminium Color

คิ้วอลูมิเนียม
มุมฉากใน

PAA 1012-250
รหัสบุญถาวร 1078722
ขนาด 10 มม. x 2.5 ม.

15 mm.jpg

คิ้วอลูมิเนียม
มุมฉากใน

PAA 1520-250
รหัสบุญถาวร 1078719
ขนาด 15 มม. x 2.5 ม.

Silver Color

คิ้วอลูมิเนียม
มุมฉากใน

PAA 1012-251
รหัสบุญถาวร 1078721
ขนาด 10 มม. x 2.5 ม.

คิ้วอลูมิเนียม
มุมฉากใน

PAA 1520-251
รหัสบุญถาวร 1078718
ขนาด 15 มม. x 2.5 ม.

Gold Color

คิ้วอลูมิเนียม
มุมฉากใน

PAA 1012-252
รหัสบุญถาวร 1078720
ขนาด 10 มม. x 2.5 ม.

คิ้วอลูมิเนียม
มุมฉากใน

PAA 1520-252
รหัสบุญถาวร 1078717
ขนาด 15 มม. x 2.5 ม.

White Color

คิ้วอลูมิเนียม
มุมฉากใน

PAA 1012-253
ขนาด 10 มม. x 2.5 ม.

คิ้วอลูมิเนียม
มุมฉากใน

PAA 1520-253
ขนาด 15 มม. x 2.5 ม.

Cream Color

คิ้วอลูมิเนียม
มุมฉากใน

PAA 1012-254
ขนาด 10 มม. x 2.5 ม.

คิ้วอลูมิเนียม
มุมฉากใน

PAA 1520-254
ขนาด 15 มม. x 2.5 ม.