คิ้วอลูมิเนียมมุมฉากใน 

      ผลิตภัณฑ์ใช้ในการเข้ามุมกระเบื้อง หรือวัสดุอื่นๆ เช่น หินแกรนิต, หินอ่อน, งานซีเมนต์เปลือย และงานไม้ลามิเนท การติดตั้งคิ้วอลูมิเนียมนอกจากจะติดตั้งเพื่อความสวยงามแล้วยังช่วยป้องกันการแตกร้าวของวัสดุจากการกระแทกได้อีกด้วย นอกจากนี้ นภวัส โปรดักส์ ยังพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานรูปแบบต่างๆได้ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

p10.jpg
Aluminium Color

คิ้วอลูมิเนียมมุมฉากใน

PAA 1012-250

รหัสบุญถาวร 1078722

ขนาด 1.0 ซม. x 2.5 ม.

p15.jpg

คิ้วอลูมิเนียมมุมฉากใน

PAA 1520-250

รหัสบุญถาวร 1078719

ขนาด 1.5 ซม. x 2.5 ม.

Silver Color

คิ้วอลูมิเนียมมุมฉากใน

PAA 1012-251

รหัสบุญถาวร 1078721

ขนาด 1.0 ซม. x 2.5 ม.

คิ้วอลูมิเนียมมุมฉากใน

PAA 1520-251

รหัสบุญถาวร 1078718

ขนาด 1.5 ซม. x 2.5 ม.

Gold Color

คิ้วอลูมิเนียมมุมฉากใน

PAA 1012-252

รหัสบุญถาวร 1078720

ขนาด 1.0 ซม. x 2.5 ม.

คิ้วอลูมิเนียมมุมฉากใน

PAA 1520-252

รหัสบุญถาวร 1078717

ขนาด 1.5 ซม. x 2.5 ม.

White Color

คิ้วอลูมิเนียมมุมฉากใน

PAA 1012-253

ขนาด 1.0 ซม. x 2.5 ม.

คิ้วอลูมิเนียมมุมฉากใน

PAA 1520-253

ขนาด 1.5 ซม. x 2.5 ม.

Cream Color

คิ้วอลูมิเนียมมุมฉากใน

PAA 1012-254

ขนาด 1.0 ซม. x 2.5 ม.

คิ้วอลูมิเนียมมุมฉากใน

PAA 1520-254

ขนาด 1.5 ซม. x 2.5 ม.