คิ้วอลูมิเนียม แบบโค้ง 

   ผลิตภัณฑ์ใช้ในการเข้ามุมกระเบื้อง หรือวัสดุอื่นๆ เช่น หินแกรนิต, หินอ่อน, งานซีเมนต์เปลือย และงานไม้ลามิเนท การติดตั้งคิ้วอลูมิเนียมนอกจากจะติดตั้ง เพื่อความสวยงามแล้วยังช่วยป้องกันการแตกร้าวของวัสดุจากการกระแทกได้อีกด้วย นอกจากนี้ นภวัส โปรดักส์ ยังพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานรูปแบบต่างๆได้ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

6 mm.jpg
Aluminium Color

คิ้วอลูมิเนียม
แบบโค้ง

PA 602010
รหัสบุญถาวร 53878
ขนาด 6 มม. x 2.0 ม.

Silver Color

คิ้วอลูมิเนียม
แบบโค้ง

PA 602020
รหัสบุญถาวร 54226
ขนาด 6 มม. x 2.0 ม.

Gold Color

คิ้วอลูมิเนียม
แบบโค้ง

PA 602030
รหัสบุญถาวร 55895
ขนาด 6 มม. x 2.0 ม.

Silver Sand Color

คิ้วอลูมิเนียม
แบบโค้ง

PAS 602020
รหัสบุญถาวร 70342
ขนาด 6 มม. x 2.0 ม.

Gold Sand Color

คิ้วอลูมิเนียม
แบบโค้ง

PAG 602030
รหัสบุญถาวร 70344
ขนาด 6 มม. x 2.0 ม.

Bronze Color

คิ้วอลูมิเนียม
แบบโค้ง

PAB 602030
รหัสบุญถาวร 97776
ขนาด 6 มม. x 2.0 ม.

Copper Color

คิ้วอลูมิเนียม
แบบโค้ง

PAC 602030
รหัสบุญถาวร 1014473
ขนาด 6 มม. x 2.0 ม.

Aluminium Highgloss Color
Goldbeige Highgloss Color

คิ้วอลูมิเนียม
แบบโค้ง

PAGB 602030
รหัสบุญถาวร 1014477
ขนาด 6 มม. x 2.0 ม.

Oak Highgloss Color

คิ้วอลูมิเนียม
แบบโค้ง

PAO 602030
รหัสบุญถาวร 1014482
ขนาด 6 มม. x 2.0 ม.

Black Highgloss Color
Silver Hairline Color
White Color
Champagne [Matte] Color
Brown Tea [Matte] Color
Black [Matte] Color
Blue Color
Brown Color
Violet Color
Grey Color
9 mm.jpg

คิ้วอลูมิเนียม
แบบโค้ง

PA 902010
รหัสบุญถาวร 53879
ขนาด 9 มม. x 2.0 ม.

12 mm.jpg

คิ้วอลูมิเนียม
แบบโค้ง

PA 122010
รหัสบุญถาวร 1012900
ขนาด 12 มม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียม
แบบโค้ง

PA 902020
รหัสบุญถาวร 54227
ขนาด 9 มม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียม
แบบโค้ง

PA 122020
รหัสบุญถาวร 1012901
ขนาด 12 มม. x 2.0 ม.

14 mm.jpg

คิ้วอลูมิเนียม
แบบโค้ง

PA 142010
รหัสบุญถาวร 70336
ขนาด 14 มม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียม
แบบโค้ง

PA 142020
รหัสบุญถาวร 70338
ขนาด 14 มม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียม
แบบโค้ง

PA 902030
รหัสบุญถาวร 55896
ขนาด 9 มม. x 2.0 ม.