คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง 

      ผลิตภัณฑ์ใช้ในการเข้ามุมกระเบื้อง หรือวัสดุอื่นๆ เช่น หินแกรนิต, หินอ่อน, งานซีเมนต์เปลือย และงานไม้ลามิเนท การติดตั้งคิ้วอลูมิเนียมนอกจากจะติดตั้งเพื่อความสวยงามแล้วยังช่วยป้องกันการแตกร้าวของวัสดุจากการกระแทกได้อีกด้วย นอกจากนี้ นภวัส โปรดักส์ ยังพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานรูปแบบต่างๆได้ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

p6.jpg
p9.jpg
p12.jpg
p14.jpg
Aluminium Color

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

PA 602010

รหัสบุญถาวร 53878

ขนาด 0.6 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

PA 902010

รหัสบุญถาวร 53879

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

PA 122010

รหัสบุญถาวร 1012900

ขนาด 1.2 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

PA 142010

รหัสบุญถาวร 70336

ขนาด 1.4 ซม. x 2.0 ม.

Silver Color

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

PA 602020

รหัสบุญถาวร 54226

ขนาด 0.6 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

PA 902020

รหัสบุญถาวร 54227

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

PA 122020

รหัสบุญถาวร 1012901

ขนาด 1.2 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

PA 142020

รหัสบุญถาวร 70338

ขนาด 1.4 ซม. x 2.0 ม.

Gold Color

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

PA 602030

รหัสบุญถาวร 55895

ขนาด 0.6 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

PA 902030

รหัสบุญถาวร 55896

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

PA 122030

รหัสบุญถาวร 1012905

ขนาด 1.2 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง
PA 142030
รหัสบุญถาวร 70340
ขนาด 1.4 ซม. x 2.0 ม.

Sand Silver Color

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

PAS 602020

รหัสบุญถาวร 70342

ขนาด 0.6 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

PAS 902020

รหัสบุญถาวร 70346

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

PAS 122020

รหัสบุญถาวร 1014478

ขนาด 1.2 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

PAS 142020

รหัสบุญถาวร 70352

ขนาด 1.4 ซม. x 2.0 ม.

Sand Gold Color

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

PAG 602030

รหัสบุญถาวร 70344

ขนาด 0.6 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

PAG 902030

รหัสบุญถาวร 70385

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

PAG 122030

รหัสบุญถาวร 1014474

ขนาด 1.2 ซม. x 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

PAG 142030

รหัสบุญถาวร 70353

ขนาด 1.4 ซม. x 2.0 ม.

Bronze Color

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

PAB 602030

รหัสบุญถาวร 97776

ขนาด 0.6 ซม. x 2.0 ม.