กรุยเชิงอลูมิเนียมลายไม้

   ด้วยการออกแบบผสมผสานอย่างลงตัว ระหว่าง 2 วัสดุ หนึ่งคือความทนทานและทันสมัยของ
อลูมิเนียม
+ สองความเป็นธรรมชาติของลายไม้ สร้างความแปลกใหม่ในการตกแต่งบ้านของท่าน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านผู้หลงใหลในงานไม้หรือชอบความเป็นธรรมชาติ

18 mm.jpg
Beech - Silver Eage

กรุยเชิงอลูมิเนียม
ลายไม้

BWL 152011
รหัสบุญถาวร 1026960
ขนาด 18 มม. x 2.0 ม.

20 mm.jpg

เพิ่มเติม

BW 152011
รหัสบุญถาวร 1026955
ขนาด 20 มม. x 2.0 ม.
BW 152511
รหัสบุญถาวร 112057
ขนาด 20 มม. x 2.5 ม.

กรุยเชิงอลูมิเนียม
ลายไม้

BW 152011
รหัสบุญถาวร 1026955
ความยาว 2.0 เมตร

Oak- Silver Eage

กรุยเชิงอลูมิเนียม
ลายไม้

BWL 152012
รหัสบุญถาวร 1026951
ขนาด 18 มม. x 2.0 ม.

เพิ่มเติม

BW 152012
รหัสบุญถาวร 1026959
ขนาด 20 มม. x 2.0 ม.
BW 152512
รหัสบุญถาวร 112056
ขนาด 20 มม. x 2.5 ม.

กรุยเชิงอลูมิเนียม
ลายไม้

BW 152012
รหัสบุญถาวร 1026959
ความยาว 2.0 เมตร

Red-Oak-Silver Eage

กรุยเชิงอลูมิเนียม
ลายไม้

BWL 152013
รหัสบุญถาวร 1026952
ขนาด 18 มม. x 2.0 ม.

เพิ่มเติม

BW 152013
รหัสบุญถาวร 1026907
ขนาด 20 มม. x 2.0 ม.
BW 152513
รหัสบุญถาวร 113456
ขนาด 20 มม. x 2.5 ม.

กรุยเชิงอลูมิเนียม
ลายไม้

BW 152013
รหัสบุญถาวร 1026907
ความยาว 2.0 เมตร

Beech - Gold Eage
BWL 152021.jpg

กรุยเชิงอลูมิเนียม
ลายไม้

BWL 152021
รหัสบุญถาวร 1026953
ขนาด 18 มม. x 2.0 ม.

BW 152021.jpg

เพิ่มเติม

BW 152021
รหัสบุญถาวร 1026908
ขนาด 20 มม. x 2.0 ม.
BW 152521
รหัสบุญถาวร 121171
ขนาด 20 มม. x 2.5 ม.

กรุยเชิงอลูมิเนียม
ลายไม้

BW 152021
รหัสบุญถาวร 1026908
ความยาว 2.0 เมตร

Oak - Gold Eage

กรุยเชิงอลูมิเนียม
ลายไม้

BWL 152022
รหัสบุญถาวร 1026954
ขนาด 18 มม. x 2.0 ม.

เพิ่มเติม

BW 152022
รหัสบุญถาวร 1026909
ขนาด 20 มม. x 2.0 ม.
BW 152522
รหัสบุญถาวร 121170
ขนาด 20 มม. x 2.5 ม.

กรุยเชิงอลูมิเนียม
ลายไม้

BW 152022
รหัสบุญถาวร 1026909
ขนาด 18 มม. x 2.0 ม.

Red-Oak- Gold Eage

กรุยเชิงอลูมิเนียม
ลายไม้

BWL 152023
รหัสบุญถาวร 1026956
ขนาด 18 มม. x 2.0 ม.

เพิ่มเติม

BW 152023
รหัสบุญถาวร 1026910
ขนาด 20 มม. x 2.0 ม.
BW 152523
รหัสบุญถาวร 121169
ขนาด 20 มม. x 2.5 ม.

กรุยเชิงอลูมิเนียม
ลายไม้

BW 152023
รหัสบุญถาวร 1026910
ขนาด 18 มม. x 2.0 ม.