กรุยเชิงอลูมิเนียมลายไม้

   เหมาะสำหรับการตกแต่งขอบมุมใน สร้างความโดดเด่นให้กับ กระเบื้อง หินอ่อน หินแกรนิต หินขัด หรือไม้ลามิเนท ทดแทนกรุยเชิงแบบเดิมๆ ด้วยกรุยเชิงอลูมิเนียม พร้อมคุณสมบัติ ทนทาน สีไม่ซีด ไม่แตกร้าว ที่สำคัญไม่เป็นสนิม สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

p18.jpg
p20.jpg
Beech - Silver Eage

กรุยอลูมิเนียมลายไม้

BWL 152011

รหัสบุญถาวร 1026960

ขนาด 1.8 ซม. x 2.0 ม.

BW 152011

รหัสบุญถาวร 1026955
ขนาด 2.0 ซม. x 2.0 ม.

BW 152511

รหัสบุญถาวร 112057
ขนาด 2.0 ซม. x 2.5 ม.

เพิ่มเติม

กรุยเชิงอลูมิเนียมลายไม้

BW 152011

รหัสบุญถาวร 1026955

ความยาว 2.0 เมตร

Oak- Silver Eage

กรุยอลูมิเนียมลายไม้

BWL 152012

รหัสบุญถาวร 1026951

ขนาด 1.8 ซม. x 2.0 ม.

BW 152012

รหัสบุญถาวร 1026959
ขนาด 2.0 ซม. x 2.0 ม.

BW 152512

รหัสบุญถาวร 112056
ขนาด 2.0 ซม. x 2.5 ม.

เพิ่มเติม

กรุยเชิงอลูมิเนียมลายไม้

BW 152012

รหัสบุญถาวร 1026959

ความยาว 2.0 เมตร

Red-Oak-Silver Eage

กรุยอลูมิเนียมลายไม้

BWL 152013

รหัสบุญถาวร 1026952

ขนาด 1.8 ซม. x 2.0 ม.

BW 152013

รหัสบุญถาวร 1026907
ขนาด 2.0 ซม. x 2.0 ม.

BW 152513

รหัสบุญถาวร 113456
ขนาด 2.0 ซม. x 2.5 ม.

เพิ่มเติม

กรุยเชิงอลูมิเนียมลายไม้

BW 152013

รหัสบุญถาวร 1026907

ความยาว 2.0 เมตร

Beech - Gold Eage

กรุยอลูมิเนียมลายไม้

BWL 152021

รหัสบุญถาวร 1026953

ขนาด 1.8 ซม. x 2.0 ม.

BW 152021

รหัสบุญถาวร 1026908
ขนาด 2.0 ซม. x 2.0 ม.

BW 152521

รหัสบุญถาวร 121171
ขนาด 2.0 ซม. x 2.5 ม.

เพิ่มเติม

กรุยเชิงอลูมิเนียมลายไม้

BW 152021

รหัสบุญถาวร 1026908

ความยาว 2.0 เมตร

Oak - Gold Eage

กรุยอลูมิเนียมลายไม้

BWL 152022

รหัสบุญถาวร 1026954

ขนาด 1.8 ซม. x 2.0 ม.

BW 152022

รหัสบุญถาวร 1026909
ขนาด 2.0 ซม. x 2.0 ม.

BW 152522

รหัสบุญถาวร 121170
ขนาด 2.0 ซม. x 2.5 ม.

เพิ่มเติม

กรุยเชิงอลูมิเนียมลายไม้

BW 152022

รหัสบุญถาวร 1026909

ความยาว 2.0 เมตร

Red-Oak- Gold Eage

กรุยอลูมิเนียมลายไม้

BWL 152023

รหัสบุญถาวร 1026956

ขนาด 1.8 ซม. x 2.0 ม.

BW 152023

รหัสบุญถาวร 1026910
ขนาด 2.0 ซม. x 2.0 ม.

BW 152523

รหัสบุญถาวร 121169
ขนาด 2.0 ซม. x 2.5 ม.

เพิ่มเติม

กรุยเชิงอลูมิเนียมลายไม้

BW 152023

รหัสบุญถาวร 1026910

ความยาว 2.0 เมตร