กรุยเชิงอลูมิเนียม

   เหมาะสำหรับการตกแต่งขอบมุมใน สร้างความโดดเด่นให้กับ กระเบื้อง หินอ่อน หินแกรนิต หินขัด หรือไม้ลามิเนท ทดแทนกรุยเชิงแบบเดิมๆด้วยกรุยเชิงอลูมิเนียม พร้อมคุณสมบัติ ทนทาน สีไม่ซีด ไม่แตกร้าว ที่สำคัญไม่เป็นสนิม สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

5 mm.jpg
10 mm.jpg
12 mm.jpg
40 mm.jpg
Aluminium Color

กรุยเชิงอลูมิเนียม
PBA 052000
รหัสบุญถาวร 1034904 
ขนาด 5 มม. x 2.0 ม.

กรุยเชิงอลูมิเนียม
PBA 102000
รหัสบุญถาวร 1056693
ขนาด 10 มม. x 2.0 ม.

Silver Color
กรุยเชิงอลูมิเนียม DP  สีเงินเงา DBA0520

กรุยเชิงอลูมิเนียม
PBA 052001
รหัสบุญถาวร 1034905 
ขนาด 5 มม. x 2.0 ม.

กรุยเชิงอลูมิเนียม DP สีเงินเงา DBA10200

กรุยเชิงอลูมิเนียม
PBA 102001
รหัสบุญถาวร 1056694
ขนาด 10 มม. x 2.0 ม.

กรุยเชิงอลูมิเนียม DP สีเงินเงา DBA12200

กรุยเชิงอลูมิเนียม
PBA 122001
รหัสบุญถาวร 1104065 
ขนาด 12 มม. x 2.0 ม.

กรุยเชิงอลูมิเนียม DP สีเงินเงา DBA40200

กรุยเชิงอลูมิเนียม
PBA 402001
รหัสบุญถาวร 1103864
ขนาด 40 มม. x 2.0 ม.

Gold Color
กรุยเชิงอลูมิเนียม DP สีทอง DBA052002.jp

กรุยเชิงอลูมิเนียม
PBA 052002
รหัสบุญถาวร 1040376
ขนาด 5 มม. x 2.0 ม.

กรุยเชิงอลูมิเนียม
PBA 102002
รหัสบุญถาวร 1056695
ขนาด 10 มม. x 2.0 ม.

กรุยเชิงอลูมิเนียม
PBA 122002
รหัสบุญถาวร 1103924 
ขนาด 12 มม. x 2.0 ม.

กรุยเชิงอลูมิเนียม
PBA 402002
รหัสบุญถาวร 1104064
ขนาด 40 มม. x 2.0 ม.

Silver Hairline Color
กรุยเชิงอลูมิเนียม DP สีเงินปัดลาย BAS10

กรุยเชิงอลูมิเนียม
HAC 102020
รหัสบุญถาวร 88800 
ขนาด 12 มม. x 2.0 ม.

กรุยเชิงอลูมิเนียม DP สีเงินปัดลาย BAS40

กรุยเชิงอลูมิเนียม
HAC 402020
รหัสบุญถาวร 75571
ขนาด 40 มม. x 2.0 ม.

Bronze Hairline Color
กรุยเชิงอลูมิเนียม DP สีบอร์นทองปัดลาย B

กรุยเชิงอลูมิเนียม
HAC 102030
รหัสบุญถาวร 97783 
ขนาด 12 มม. x 2.0 ม.

กรุยเชิงอลูมิเนียม DP สีบอร์นทองปัดลาย B

กรุยเชิงอลูมิเนียม
HAC 402030
รหัสบุญถาวร 97820
ขนาด 40 มม. x 2.0 ม.

Gold Hairline Color
กรุยเชิงอลูมิเนียม DP สีทองปัดลายBAS1020

กรุยเชิงอลูมิเนียม
HAC 102040
รหัสบุญถาวร 121154 
ขนาด 12 มม. x 2.0 ม.

กรุยเชิงอลูมิเนียม DP สีทองปัดลาย BAS402

กรุยเชิงอลูมิเนียม
HAC 402040
รหัสบุญถาวร 121172
ขนาด 40 มม. x 2.0 ม.