จมูกบันไดอลูมิเนียม 

   จมูกบันไดอลูมิเนียม ใช้สำหรับติดตั้งงานพื้นกับวัสดุประเภท กระเบื้อง หินอ่อน หินแกรนิต หินขัด และไม้ลามิเนท ซึ่งเน้นการติดตั้งงานขั้นบันได หรือพื้นต่างระดับ เพื่อช่วยป้องกันการลื่น หรือวัสดุพื้นแตกร้าวจากการกระแทก  สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

จมูก 38 mm.jpg
Aluminium Color
NA 382000.jpg

NA 381200
ขนาด 38 มม. x 1.2 ม.

NA 381500
ขนาด 38 มม. x 1.5 ม.

เพิ่มเติม

จมูกบันไดอลูมิเนียม
NA 382000
ความยาว 2.0 เมตร

NA 382000
ขนาด 38 มม. x 2.0 ม.

NA 382500
ขนาด 38 มม. x 2.5 ม.

NA 383000
ขนาด 38 มม. x 3.0 ม.

NA 384000
ขนาด 38 มม. x 4.0 ม.

NA 386000
ขนาด 38 มม. x 6.0 ม.

Silver Color
NA 382010.jpg

NAS 381210
ขนาด 38 มม. x 1.2 ม.

NAS 381510
ขนาด 38 มม. x 1.5 ม.

จมูกบันไดอลูมิเนียม
NAS 382010
ความยาว 2.0 เมตร

NAS 382010
ขนาด 38 มม. x 2.0 ม.

NAS 382510
ขนาด 38 มม. x 2.5 ม.

เพิ่มเติม

จมูก 45 mm.jpg
NA 452000.jpg

NA 451200
ขนาด 45 มม. x 1.2 ม.

NA 451500
ขนาด 45 มม. x 1.5 ม.

เพิ่มเติม

จมูกบันไดอลูมิเนียม
NA 452000
ความยาว 2.0 เมตร

NA 452000
ขนาด 45 มม. x 2.0 ม.

NA 452500
ขนาด 45 มม. x 2.5 ม.

NA 453000
ขนาด 45 มม. x 3.0 ม.

NA 454000
ขนาด 45 มม. x 4.0 ม.

NA 456000
ขนาด 45 มม. x 6.0 ม.

NA 452010.jpg

NAS 451210
ขนาด 45 มม. x 1.2 ม.

NAS 451510
ขนาด 45 มม. x 1.5 ม.

เพิ่มเติม

จมูกบันไดอลูมิเนียม
NAS 452010
ความยาว 2.0 เมตร

NAS 452010
ขนาด 45 มม. x 2.0 ม.

NAS 452510
ขนาด 45 มม. x 2.5 ม.

จมูก 50 mm.jpg
NA 502000H.jpg

NA 501200H
ขนาด 50 มม. x 1.2 ม.

NA 501500H
ขนาด 50 มม. x 1.5 ม.

เพิ่มเติม

จมูกบันไดอลูมิเนียม
NA 502000H
ความยาว 2.0 เมตร

NA 502000H
ขนาด 50 มม. x 2.0 ม.

NA 502500H
ขนาด 50 มม. x 2.5 ม.

NA 503000H
ขนาด 50 มม. x 3.0 ม.

NA 504000H
ขนาด 50 มม. x 4.0 ม.

NA 506000H
ขนาด 50 มม. x 6.0 ม.

NAS 502010H.jpg

NAS 501210H
ขนาด 50 มม. x 1.2 ม.

NAS 501510H
ขนาด 50 มม. x 1.5 ม.

เพิ่มเติม

จมูกบันไดอลูมิเนียม
NAS 502010H
ความยาว 2.0 เมตร

NAS 502010H
ขนาด 50 มม. x 2.0 ม.

NAS 502510H
ขนาด 50 มม. x 2.5 ม.

Oak Color
NA 452030.jpg

NAO 451230
ขนาด 45 มม. x 1.2 ม.

NAO 451530
ขนาด 45 มม. x 1.5 ม.

จมูกบันไดอลูมิเนียม
NAO 452030
ความยาว 2.0 เมตร

NAO 452030
ขนาด 45 มม. x 2.0 ม.

NAO 452530
ขนาด 45 มม. x 2.5 ม.

NAO 453030
ขนาด 45 มม. x 3.0 ม.

NAO 454030
ขนาด 45 มม. x 4.0 ม.

เพิ่มเติม

NAO 456030
ขนาด 45 มม. x 6.0 ม.

Gold Color
NA 452020.jpg

 NAG 451220
ขนาด 45 มม. x 1.2 ม.

 NAG 451520
ขนาด 45 มม. x 1.5 ม.

จมูกบันไดอลูมิเนียม
NAG 452020
ความยาว 2.0 เมตร

 NAG 452020
ขนาด 45 มม. x 2.0 ม.

 NAG 452520
ขนาด 45 มม. x 2.5 ม.

เพิ่มเติม