จมูกบันไดอลูมิเนียม 

   จมูกบันไดอลูมิเนียม ใช้สำหรับติดตั้งงานพื้น กับวัสดุประเภท กระเบื้อง หินอ่อน หินแกรนิต หินขัด และไม้ลามิเนต ซึ่งเน้นการติดตั้งงานขั้นบันได หรือพื้นต่างระดับ เพื่อช่วยป้องกันการลื่น หรือวัสดุพื้นแตกร้าวจากการกระแทก  สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

38.jpg
45.jpg
50 h.jpg
Aluminium Color

NA 381200
ขนาด 3.8 ซม. x 1.2 ม.

NA 381500
ขนาด 3.8 ซม. x 1.5 ม.

เพิ่มเติม

จมูกบันไดอลูมิเนียม

NA 382000

ความยาว 2.0 เมตร

NA 382000
ขนาด 3.8 ซม. x 2.0 ม.

NA 382500
ขนาด 3.8 ซม. x 2.5 ม.

NA 383000
ขนาด 3.8 ซม. x 3.0 ม.

NA 384000
ขนาด 3.8 ซม. x 4.0 ม.

NA 386000
ขนาด 3.8 ซม. x 6.0 ม.

NA 451200
ขนาด 4.5 ซม. x 1.2 ม.

NA 451500
ขนาด 4.5 ซม. x 1.5 ม.

เพิ่มเติม

จมูกบันไดอลูมิเนียม

NA 452000

ความยาว 2.0 เมตร

NA 452000
ขนาด 4.5 ซม. x 2.0 ม.

NA 452500
ขนาด 4.5 ซม. x 2.5 ม.

NA 453000
ขนาด 4.5 ซม. x 3.0 ม.

NA 454000
ขนาด 4.5 ซม. x 4.0 ม.

NA 456000
ขนาด 4.5 ซม. x 6.0 ม.

NA 501200H
ขนาด 5 ซม. x 1.2 ม.

NA 501500H
ขนาด 5 ซม. x 1.5 ม.

เพิ่มเติม

จมูกบันไดอลูมิเนียม

NA 502000H

ความยาว 2.0 เมตร

NA 502000H
ขนาด 5 ซม. x 2.0 ม.

NA 502500H
ขนาด 5 ซม. x 2.5 ม.

NA 503000H
ขนาด 5 ซม. x 3.0 ม.

NA 504000H
ขนาด 5 ซม. x 4.0 ม.

NA 506000H
ขนาด 5 ซม. x 6.0 ม.

Silver Color

NA 381210
ขนาด 3.8 ซม. x 1.2 ม.

NA 381510
ขนาด 3.8 ซม. x 1.5 ม.

เพิ่มเติม

จมูกบันไดอลูมิเนียม

NAS 382010

ความยาว 2.0 เมตร

NA 382010
ขนาด 3.8 ซม. x 2.0 ม.

NA 382510
ขนาด 3.8 ซม. x 2.5 ม.

NA 451210
ขนาด 4.5 ซม. x 1.2 ม.

NA 451510
ขนาด 4.5 ซม. x 1.5 ม.

เพิ่มเติม

จมูกบันไดอลูมิเนียม

NAS 452010

ความยาว 2.0 เมตร

NA 452010
ขนาด 4.5 ซม. x 2.0 ม.

NA 452510
ขนาด 4.5 ซม. x 2.5 ม.

NA 501210H
ขนาด 5 ซม. x 1.2 ม.

NA 501510H
ขนาด 5 ซม. x 1.5 ม.

เพิ่มเติม

จมูกบันไดอลูมิเนียม

NAS 502010H

ความยาว 2.0 เมตร

NA 502010H
ขนาด 5 ซม. x 2.0 ม.

NA 502510H
ขนาด 5 ซม. x 2.5 ม.

Oak Color

NAO 451230
ขนาด 4.5 ซม. x 1.2 ม.

NAO 451530
ขนาด 4.5 ซม. x 1.5 ม.

เพิ่มเติม

จมูกบันไดอลูมิเนียม

NAO 452030

ความยาว 2.0 เมตร

NAO 452030
ขนาด 4.5 ซม. x 2.0 ม.

NAO 452530
ขนาด 4.5 ซม. x 2.5 ม.

NAO 453030
ขนาด 4.5 ซม. x 3.0 ม.

NAO 454030
ขนาด 4.5 ซม. x 4.0 ม.

NAO 456030
ขนาด 4.5 ซม. x 6.0 ม.

Gold Color

NA 451220
ขนาด 4.5 ซม. x 1.2 ม.

NA 451520
ขนาด 4.5 ซม. x 1.5 ม.

เพิ่มเติม

จมูกบันไดอลูมิเนียม

NAS 452020

ความยาว 2.0 เมตร

NA 452020
ขนาด 4.5 ซม. x 2.0 ม.

NA 452520
ขนาด 4.5 ซม. x 2.5 ม.