top of page

คิ้วอลูมิเนียมตัดขอบ และ จบขอบกระเบื้องยาง

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับในการเข้ามุมกระเบื้องยาง และ การติดตั้งคิ้วอลูมิเนียม นอกจากจะติดตั้งเพื่อความสวยงามแล้วยัง ช่วยจบขอบกระเบื้องยาง ตัดขอบ ให้จบงานได้อย่างเรียบร้อย นอกจากนี้ นภวัส โปรดักส์ ยังพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานรูปแบบต่างให้สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

5.8 mm.jpg

คิ้วอลูมิเนียมจบขอบกระเบื้องยาง
ความยาวมาตรฐาน 2.0 เมตร

6 mm.jpg

คิ้วอลูมิเนียมตัดขอบ
ความยาวมาตรฐาน 2.0 เมตร

bottom of page