คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง 

      ผลิตภัณฑ์ใช้ในการเข้ามุมกระเบื้อง หรือวัสดุอื่นๆ เช่น หินแกรนิต, หินอ่อน, งานซีเมนต์เปลือย และงานไม้ลามิเนท การติดตั้งคิ้วอลูมิเนียมนอกจากจะติดตั้งเพื่อความสวยงามแล้วยังช่วยป้องกันการแตกร้าวของวัสดุจากการกระแทกได้อีกด้วย นอกจากนี้ นภวัส โปรดักส์ ยังพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานรูปแบบต่างๆได้ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CA 702000

ขนาด 0.7 ซม. x 2.0 เมตร

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CA 902000

ความยาว 2.0 เมตร

เพิ่มเติม

CA 902000

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 ม.

CA 902500

ขนาด 0.9 ซม. x 2.5 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CA 122000

ความยาว 2.0 เมตร

เพิ่มเติม

CA 122000

ขนาด 1.2 ซม. x 2.0 ม.

CA 122500

ขนาด 1.2 ซม. x 2.5 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CA 142000

ความยาว 2.0 เมตร

เพิ่มเติม

CA 142000

ขนาด 1.4 ซม. x 2.0 ม.

CA 142500

ขนาด 1.4 ซม. x 2.5 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CA 702010

ขนาด 0.7 ซม. x 2.0 เมตร

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CA 902010

ความยาว 2.0 เมตร

เพิ่มเติม

CA 902010

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 ม.

CA 902510

ขนาด 0.9 ซม. x 2.5 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CA 122010

ความยาว 2.0 เมตร

เพิ่มเติม

CA 122010

ขนาด 1.2 ซม. x 2.0 ม.

CA 122510

ขนาด 1.2 ซม. x 2.5 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CA 142010

ความยาว 2.0 เมตร

เพิ่มเติม

CA 142010

ขนาด 1.4 ซม. x 2.0 ม.

CA 142510

ขนาด 1.4 ซม. x 2.5 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CA 702020

ขนาด 0.7 ซม. x 2.0 เมตร

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CA 902020

ความยาว 2.0 เมตร

เพิ่มเติม

CA 902020

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 ม.

CA 902520

ขนาด 0.9 ซม. x 2.5 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CA 122020

ความยาว 2.0 เมตร

เพิ่มเติม

CA 122020

ขนาด 1.2 ซม. x 2.0 ม.

CA 122520

ขนาด 1.2 ซม. x 2.5 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CA 142020

ความยาว 2.0 เมตร

เพิ่มเติม

CA 142020

ขนาด 1.4 ซม. x 2.0 ม.

CA 142520

ขนาด 1.4 ซม. x 2.5 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CAS 702010

ขนาด 0.7 ซม. x 2.0 เมตร

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CAS 902010

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 เมตร

คิิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CAS 122010

ขนาด 1.2 ซม. x 2.0 เมตร

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CAS 142010

ขนาด 1.4 ซม. x 2.0 เมตร

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CAG 702020

ขนาด 0.7 ซม. x 2.0 เมตร

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CAG 902020

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 เมตร

คิิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CAG 122020

ขนาด 1.2 ซม. x 2.0 เมตร

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CAG 142020

ขนาด 1.4 ซม. x 2.0 เมตร

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CA 702030

ขนาด 0.7 ซม. x 2.0 เมตร

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CA 902030

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 เมตร

คิิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CA 122030

ขนาด 1.2 ซม. x 2.0 เมตร

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CA 142030

ขนาด 1.4 ซม. x 2.0 เมตร

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CAHG 902000

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 เมตร

คิิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CAHG 122000

ขนาด 1.2 ซม. x 2.0 เมตร

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CAHG 142000

ขนาด 1.4 ซม. x 2.0 เมตร

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CAGB 902030

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 เมตร

คิิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CAGB 122030

ขนาด 1.2 ซม. x 2.0 เมตร

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CAGB 142030

ขนาด 1.4 ซม. x 2.0 เมตร

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CAO 902030

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 เมตร

คิิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CAO 122030

ขนาด 1.2 ซม. x 2.0 เมตร

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CAO 142030

ขนาด 1.4 ซม. x 2.0 เมตร

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CABL 902040

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 เมตร

คิิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CABL 122040

ขนาด 1.2 ซม. x 2.0 เมตร

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CABL 142040

ขนาด 1.4 ซม. x 2.0 เมตร

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CAHL 902010

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 เมตร

คิิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CAHL 122010

ขนาด 1.2 ซม. x 2.0 เมตร

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CAHL 142010

ขนาด 1.4 ซม. x 2.0 เมตร

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CA 9020-100

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 เมตร

คิิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CA 1220-100

ขนาด 1.2 ซม. x 2.0 เมตร

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CA 9020-110

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 เมตร

คิิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CA 1220-110

ขนาด 1.2 ซม. x 2.0 เมตร

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CA 9020-120

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 เมตร

คิิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CA 1220-120

ขนาด 1.2 ซม. x 2.0 เมตร

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CA 9020-130

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 เมตร

คิิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CA 1220-130

ขนาด 1.2 ซม. x 2.0 เมตร

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CAC 902010

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 เมตร

คิิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CAC 122010

ขนาด 1.2 ซม. x 2.0 เมตร

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CAC 142010

ขนาด 1.4 ซม. x 2.0 เมตร

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CAC 902020

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 เมตร

คิิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CAC 122020

ขนาด 1.2 ซม. x 2.0 เมตร

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CAC 142020

ขนาด 1.4 ซม. x 2.0 เมตร

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CAC 902030

ขนาด 0.9 ซม. x 2.0 เมตร

คิิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CAC 122030

ขนาด 1.2 ซม. x 2.0 เมตร

คิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง

CAC 142030

ขนาด 1.4 ซม. x 2.0 เมตร